junis

Ludde ska lära vuxna prata med barn om beroende

Hunden Ludde ska ge vuxna mod och verktyg att prata med barn om alkohol och beroende. Bakom satsningen och boken om Ludde står IOGT-NTO:s juniorförbund Junis.

Materialet, som lanseras under våren, riktar sig till lärare och andra pedagoger, och till ledare för barngrupper i bland annat föreningslivet.

– Vi tänker att en vuxen läser för en grupp alldeles vanliga barn. Det är viktigt att det sker på ett sätt som inte är stigmatiserande. Många gånger vet den vuxne inte vilka barn i en klass eller grupp som lever i en familj med missbruk/beroende. Därför är det viktigt att visa att det här är något som är okej att prata om, och att både barnet och den vuxne kan behöva hjälp, säger Mona Örjes, förbundsordförande i Junis.

Hon hoppas att vuxna blir modigare och oftare vågar prata med barn om alkohol, och att de ska få en metod för att göra det. Samt vara trygga med att hänvisa till stöd som finns nära, ofta i kommunen.

– Viktigast är att fler barn som har problem hemma synliggörs och får hjälp och stöd, säger hon.

Mona Örjes, Junis. Foto: Ulrica Ambjörn

Mona Örjes kom i kontakt med materialet när hon deltog i Global Alcohol Policy Conference, GAPC, i Edinburgh hösten 2015.

– Jag blev med en gång sugen på att ta det till Sverige. Jag tycker att det saknas ett bra material som vänder sig till alla, inte bara till barn som någon redan upptäckt har bekymmer hemma. Men själva boken har vi hämtat från Schweiz. Det var de som först tog fram Boby, som hunden heter på tyska, franska och italienska.

Det svenska materialet handlar om hunden Ludde. Han har det från början bra hos sin husse Fredrik, men sedan börjar husse glömma att mata, klappa och gå ut med honom. Ludde blir ledsen och tror först att han gjort något fel, men sanningen visar sig vara en annan.

Under våren kommer rektorer och andra intressenter kontaktas och bjudas in till de utbildningar i materialet som kommer att vara gratis, åtminstone under 2019.

– Vi kommer också att delta på bland annat läromedelsmässor. På Barnrättsdagarna kommer jag att hålla seminarium om Ludde, och vi kommer att visa upp materialet i vår monter och bjuda in till våra utbildningar, säger Mona Örjes.

Mer från Accent