Missbruk

Kvinnoorganisation upprörs över polisens planerade jakt på tjejer

I går meddelade polisen att man planerar en extra satsning på att hitta tjejer i ett tidigare skede av missbruket. Det upprör KSAN som anser att satsningen riskerar att bli kontraproduktiv eftersom ingen vård finns att erbjuda.

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol-och narkotikafrågor, KSAN, skriver i ett pressmeddelande att även om syftet – att tidigt upptäcka flickor och erbjuda vård – är gott så är det verkningslöst och i värsta fall kontraproduktivt om ingen vård finns att erbjuda.

– Vi tycker det är stötande att man ska ut och bedriva nationell jakt på flickor. Det är bra att man försöker hitta flickorna tidigare, men kunskapen om hur det ser ut i kommunerna får oss att reagera. De har inget att erbjuda de här flickorna, säger KSAN:s kanslichef Leena Haraké, till Accent.

Hon refererar till en utvärdering som professor Kent Nilsson och doktoranden Sara Lövhagen gjort som visar att de flesta ungdomar som får hjälp på Maria ungdom fortfarande missbrukar fem år senare.

– Framförallt gäller det flickorna, säger hon.

Hon anser att kommunernas beredskap är mycket större när det gäller pojkar.

– För flickor räcker det inte med behandling. Hemma finns ofta en förälder, vanligen mamma, som missbrukar. Dessutom finns ofta en pojkvän som också missbrukar och som kanske är våldsam. Pojkar riskerar i allmänhet inte att bli ihjälslagna av sina flickvänner, säger Leena Haraké.

Leena Haraké tycker att det är viktigt att se flickor tidigt.

– Vi måste se flickorna redan medan de går i skolan. Vi måste stärka flickorna och låta dem prata om hur de mår och hur de har det. Varför mår de så dåligt? Varför äter de så mycket medicin? Det är frågor som måste besvaras. Och så måste deras mammor få hjälp, säger hon.

Hon tycker att det är bedrövligt att ingen vill satsa på att hjälpa flickor och deras mammor.

– Vi vill ju inte heller att de ska missbruka och man måste ta deras missbruk på allvar. Om det fanns något att erbjuda skulle vi gärna hjälpa till att hitta flickorna, men som det nu är tycker vi att det är fel att göra dem till villebråd. KSAN fokuserar istället på förebyggande metoder och bemötande, skräddarsydda adekvata åtgärder och andra viktiga inslag som flickor behöver i sin behandling för att klara att hålla sig drogfria, säger Leena Haraké.

Mer från Accent