Barn

Junis applåderar satsning på barn i utsatta familjer

I förra veckan gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att stärka stödet till barn i familjer med missbruk, våld eller psykisk ohälsa. IOGT-NTO:s Juniorförbund Junis applåderar satsningen.

Enligt folkhälsominister Gabriel Wikström är det viktigt att inte enbart skydda barn från att själva börja missbruka narkotika och alkohol, utan också att skydda dem från skador som orsakas av andras missbruk eller beroende – och nu tar regeringen ta ett samlat grepp om frågan.

Uppdraget är en del av regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken (ANDT-strategin) och Socialstyrelsen uppgift blir att ta fram en genomförandeplan till 1 juni 2017, där bland annat planerade aktiviteter inom området ska presenteras.

Uppdraget löper mellan 2017 och 2020. Socialstyrelsen får 3,8 miljoner under 2017 och ska därefter årligen rapportera resultat och uppnådda mål, i samverkan med relevanta aktörer, till Folkhälsomyndigheten.

För IOGT-NTOs Juniorförbund kommer Socialstyrelsens nya uppdrag som en glad överraskning – och inte en dag försent. Det anser Mona Örjes, förbundsordförande i IOGT-NTOs Juniorförbund.

– Äntligen! Jag har varit orolig för att regeringen hade tappat bort den här frågan. Det är inte mycket pengar som är avsatta för 2017, men det kan räcka för att börja en process. Junis är gärna med och samtalar om hur stödet till barn i utsatta familjesituationer ska kunna ökas. Till exempel har vi via twitter uppmanat Gabriel Wikström att läsa vår rapport om brister i lärarutbildningen vad gäller barn som lever med missbruk och andra svårigheter i familjen. Vi släppte den samma dag som regeringen gick ut med beskedet om ökat stöd, det känns bra!

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent