Kvinnor

Hbt-kvinnor oftare riskkonsumenter

En ny rapport från RFSL bekräftar det tidigare forskning visat: att hbt-kvinnor oftare är riskkonsumenter av alkohol. RFSL konstaterar att kvinnorna har behov av särskilda insatser.

Enligt RFSL har forskningen de senaste tjugo åren visat att hbt-kvinnors är en riskgrupp inom flera hälsorelaterade områden och att de betydligt oftare än andra har en riskabelt hög alkoholkonsumtion.

Med medel från, det numera nedlagda, Statens folkhälsoinstitut har RFSL tittat närmare på hbt-kvinnors alkoholkonsumtion vilket resulterat i rapporten ”Alkohol spelar roll – En studie i hbt-kvinnors alkoholbruk”, som släpps idag.

Risker relaterade till alkohol härrör inte från sexuell läggning i sig, utan är en följd av en rad kulturella och miljömässiga faktorer. Många uppger att de dricker alkohol på grund av faktorer som kan härledas till så kallad minoritetsstress, säger Suzann Larsdotter, projektledare vid RFSL för projektet hbt-kvinnor och alkohol.

Minoritetsstress är den psykosociala stress som hbt-personer upplever av att tillhöra en minoritet.

Enligt RFSL tar ingen myndighet eller nationell aktör ansvaret hbt-gruppen när det gäller psykisk ohälsa, alkohol- och drogkonsumtion.

– Statens folkhälsoinstitut har föreslagit ett flertal åtgärder för att förbättra gruppens hälsa. Tyvärr har inte detta fått någon synlig effekt på myndigheters agerande. Åtgärdsförslagen är heller inte synliga i de nationella styrdokument som rör alkohol- och drogprevention, eller i de bidrag som riktar sig mot frivilliga organisationer, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

RFSL hoppas att studien kan bidra till att beslutsfattare och myndigheter i framtiden uppmärksammar de särskilda utmaningar som finns på området och agerar därefter.

Mer från Accent