Missbruk

Fler kvinnor vårdas för alkoholberoende

Antal kvinnor som vårdas för alkoholberoende har ökat. I flera län i landet har det dubblerats.
– Kvinnors strävan mot jämställdhet kan också betyda att de försöker likna mäns alkoholvanor, säger Håkan Källmén, alkoholforskare och konsult på Statens folkhälsoinstitut.

Nya siffror som IOGT-NTO presenterar visar att kvinnor som vårdas för alkoholberoende har ökat. Tydligast är skillnaden i Hallands län där det skett en ökning på 190 procent. Sett över landet ligger ökningen av kvinnor som får vård på elva procent mellan 1998 och 2008. Anna Carlstedt, Ordförande för IOGT-NTO, menar att det finns flera bakomliggande orsaker.

– Det beror nog både på att vården har blivit bättre på att nå kvinnor och på att behovet av vård faktiskt har ökat, säger hon

Det negativa är att kvinnornas drickande kommer ikapp männens.

– Det är en tråkig del av jämställdheten, säger hon

Det positiva är att fler kvinnor vågar söka hjälp och att man idag vågar prata om problemen mer öppet.

Håkan Källmén, alkoholforskare, menar också att det är ett resultat av Sveriges EU-inträde och den ökade tillgängligheten till alkohol som börjar visa sig. Fler platser inom beroendevården är också en orsak.

– Finns det platser så fylls de, säger Håkan Källmén.

Trenden med alkoholanvändandet bland kvinnor syns även nedåt i åldrarna. Antalet flickor i nionde klass som intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden har ökat med 16 procent. Och den senaste rapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN visar att tjejer och killar super lika mycket i högstadiet.

Erik Ardelius

Effektivt att behandla alkoholberoende kvinnor. Läs mer.

Mer från Accent