Barn till missbrukare

Få barn till missbrukare i stödgrupp

Antalet barn som får tillgång till stödgrupper är fortfarande lågt. Av de ca 200 000 barn som växer upp i missbruksmiljö går bara två procent i grupp. Det är inte resurser som saknas utan förmågan att hitta barnen.

I år är det tionde året som Junis redovisar hur kommunernas stöd till barn som växer upp i missbruksmiljö ser ut.

− Jämfört med hur situationen var för tio år sedan är situationen mycket bättre, men de senaste fem åren har utvecklingen stått stilla, säger Christer Wik, vice förbundsordförande i Junis.

Ungefär två procent av de barn som växer upp i missbruksmiljö går i stödgrupp. Räknar man in alla som har en förälder som dricker för mycket blir siffran ännu sämre.

I vissa kommuner görs det mer än tidigare och i andra mindre, men Christer Wik vill inte tala om någon trend eftersom antalet barn i varje kommun är så litet.

− I socialtjänstlagen står att var och en ska ha rätt till den hjälp som den behöver, och det kan vi konstatera att de inte får, säger han.

Han påpekar att det görs mycket bra saker också.

− Vi vill inte bara visa på det som inte fungerar utan också på sådant som är bra. Kolsva skolområde i Köpings kommun är ett bra exempel. Där försöker de jobba heltäckande och arbeta främjande för alla barn, säger Christer Wik.

En annan kommun han nämner är Värnamo. Där har Hela människan driver en hemlig klubb för barn som har krångel i familjen. Inte heller dit kom barnen till en början, men i väntan på deltagare närmade man sig socialtjänsten och arbetade upp en bra samverkan.

Christer Wik säger att det egentligen inte är resurser som saknas.

− De stödgrupper som finns skulle kunna ta emot fler. Problemet är att varken vi eller kommunerna vet hur man hittar barnen och hur man får dem att komma till grupperna. Där borde det läggas mer fokus, säger han.

Svarsfrekvensen på årets enkät var 81 procent.

− Vi är mycket stolta och nöjda med det resultatet, säger han.

Mer från Accent