Behandling

Danmark visar vägen – hela familjen är med vid behandling av alkoholproblem

60 danska kommuner ska nu satsa på att få med hela familjen i behandlingen ifall en förälder dricker för mycket.

Danmark har kommit längre än Sverige när det gäller att tänka på barnen till föräldrar som behandlas för alkoholproblem.

Nu vill landet komma ännu längre och satsar 56 miljoner danska kronor för att säkerställa att hela familjen erbjuds hjälp i tidigt skede. Det skriver danska Sundhedsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Pengarna har fördelats på 60 kommuner och ska användas till att tidigt hitta familjer med behov av hjälp samt för att utbilda behandlare. Tanken är att familjeorienterad behandling ska bli mer utbredd än vad den är i dag.

Under många år har Sundhedsstyrelsen försökt föra ut budskapet till behandlare att alltid fråga om det finns barn hemma när en vuxen söker vård. Ändå är arbetssättet ännu ingen självklarhet.

– Nej, vi har försökt i minst tio år att implementera det här arbetssättet, men vi är inte framme än, säger Maria Herlev Ahrenfeldt, specialkonsulent på Sundhedsstyrelsen, till Accent.

Att det tagit så lång tid beror enligt Maria Herlev Ahrenfeldt på politiska beslut.

– Politikerna har velat ha det i projektform. De kommuner som velat vara med har fått söka pengar. Vi skulle hellre sett en läsning där man implementerade metoden i hela landet. Fördelen med den här modellen har ändå varit att de som sökt varit väl motiverade, säger hon

I Sverige har vi börjat pratat om detta långt senare än ni. Hur tycker du att vi ska göra för att det inte ska ta lika lång tid för oss?

– Om man har en plan från centralt håll och inte låter det vara frivilligt att arbeta familjeorienterat så går det fortare. Sedan kan ju Sverige ta del av våra erfarenheter så ni inte behöver göra samma misstag som vi. Vi har hållit på så länge att vi har hunnit samla på oss en stor erfarenhetsbank, säger hon.

Mer från Accent