Dagöholm

Dagöholm satsar på vårdkedjan

IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm vill starta socialt företag, närma sig kamratstödet och folkhögskolorna och satsa på nya verksamheter.

Det var länge sedan framtidstron var så stark på Dagöholm. Ett nytt lån från IOGT-NTO, och att organisationen tar över en del av administrationen, gör att behandlingshemmet nu vågar satsa på ny inriktning och nya verksamheter.

– Vi vill inte vara en gammaldags tork. Det finns ju resurser och kompetens i organisationen och dem vill vi utnyttja. Dagöholm har haft låg beläggning länge, men nu vill vi satsa, säger Hanna Broberg, ordförande i stiftelsen Dagöholm.

Tillsammans med Gunilla Granqvist, Thomas Johansson, Joakim Kihlberg och Arne Larsson har Hanna Broberg skrivit en motion till sommarens kongress. Där föreslår de ökad samverkan med föreningar, sociala företag, kamratstöd, folkhögskolorna och Dagöholm. Dessutom vill de att IOGT-NTO utvecklar en kamratstödsmetodik.

– I dag hänger allt för mycket på enstaka eldsjälar. Verksamheten måste stöttas upp. Tollare bedriver redan i dag utbildningar. Där vill vi se ökat samarbete, säger hon.

Förbundsstyrelsen stöttar tanken och föreslår att en plan för utveckling av det sociala arbetet tas fram under våren 2018 och att en metod för kompetensutveckling av socialt arbete och vårdkedjan under 2018.

Hanna Broberg, ordförande för Dagöholms styrelse. Foto: Nathalie C. Andersson

Sedan kongressen i Borås 2013, då IOGT-NTO beslutade att inte ta emot patienter med substitutionsbehandling, har inriktningen på Dagöholm successivt på ställts om och i dag finns inga patienter med läkemedelsassisterad behandling kvar. Det har minskat patientunderlaget för Dagöholm.

– Vi har 40 platser, men vill helst ligga på 25 för att kunna bedriva en bra vård. I stället vill vi satsa på andra verksamheter. Det skulle kunna vara korttidsboenden för personer som placeras i sociala företag. Vi har ett fint snickeri och ett fint kök. Vi skulle kunna satsa på tillverkning, reparation eller kanske ett bageri, säger hon.

En annan idé är att satsa på avgiftning.

– Vi vet att det är kö på flera veckor för att komma till avgiftning. Det är orimligt. Vi har viss kompetens bland personalen för avgiftning, men vi kommer att behöva rekrytera fler, säger Hanna Broberg.

Dagöholm har också ambitionen att bli bättre på eftervård, anhörigstöd och meningsfull sysselsättning.

– Vi vill ha ett närmare samarbete med kamratstödet och övriga IOGT-NTO. Om vi inte tar vara på övriga delar av verksamheten så kan ju vem som helst driva behandlingshemmet. Det är mycket positivt att ledningen för IOGT-NTO tydligt har uttalat att de vill satsa på Dagöholm.

Hon tror att Dagöholm kan bli IOGT-NTO-rörelsens sociala centrum.

– Men då är det dags att kavla upp ärmarna och börja samarbeta, säger Hanna Boberg.

Mer från Accent