Vård

Dagöholm – bäst på omsorg

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort en samordnad upphandling av missbruksvård. Dagöholm rankas högst av alla på omvårdnad och trea på behandling. Det nya avtalet kan ge fler klienter.

I den samordnade upphandlingen ingick 52 kommuner, från norr till söder. Anbud från 44 behandlingshem antogs i upphandlingen för omvårdnad. Av dem rankades IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm etta. Bland de 100 anbud som antogs för behandling kom Dagöholm trea på listan.

– Det är verkligen jätteroligt och bra att få en bredd på upphandlingen, säger Thomas Barrögård Fahlquist, vd för Dagöholm.

I praktiken vet han dock inte hur stor skillnad avtalet kommer att göra.

– Det är en väldigt spridd upphandling. Många små kommuner, särskilt i norra Sverige, har deltagit och dit är det geografiska avståndet för stort för att de ska skicka klienter till oss. Men många kommuner i Dalarna, stora delar av Västergötland, och Småland är med, och dit är det inte för långt, säger han.

Vitsen med en samordnad upphandling är att varje kommun inte ska behöva göra jobbet själva.

– Men kommunerna behöver inte följa avtalet. Skäl för avsteg är till exempel om klienten har särskilda önskemål eller om det geografiska avståndet är för stort. Just nu har vi en kultur där närhetsprincipen är stark. En socialsekreterare följer alltid med klienten till inskrivningen och kommunerna vill inte att de ska behöva övernatta. Socialsekreterarna är så belastade med myndighetsuppgifter och administration att tiden inte räcker till, säger han.

Största kund hos Dagöholm är Vårdförbund Sörmland.

– Vi har också svarat på en anbudsförfrågan från ett antal kommuner norr om Stockholm. De hade ett tydligt avståndskriterium som vi nätt och jämnt klarade. Men kommer vi med är det ett stort befolkningsunderlag som kan betyda mycket för oss, säger Thomas Barrögård Fahlquist.

Mer från Accent