Konkurs

Brukarföreningen försatt i konkurs

Svenska Brukarföreningen har nu försatts i konkurs av Stockholms tingsrätt, trots ordförandens frånvaro vid förhandlingarna.

En konkursadvokat kommer nu att gå igenom föreningens ekonomi inför ett sammanträde i juni, där Svenska brukarföreningens situation ska lösas. Det rapporterar Drugnews.

Problemen började för några månader sedan när Folkhälsomyndigheten beställde en revisionsrapport om Svenska brukarföreningens ekonomi, en rapport som visade på flera oegentligheter. I samband med detta blev det också känt att personalen inte fått ut någon lön sen i november förra året.

Berne Stålenkrantz som varit föreningens ordförande och främsta talesperson har inte setts till sedan problemen uppdagades och han har inte heller dykt upp i Tingsrätten för att förhandla den konkursbegäran som lämnats in angående föreningen. Vid det tredje tillfället beslutade därför Stockholmstingsrätt att försätta föreningen i konkurs utan Stålenkrantz närvaro.

Svenska brukarföreningen har under de fyra senaste åren tagit emot minst sju miljoner kronor från bland annat Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten begär nu att få tillbaka det senaste årets bidrag på en miljon kronor. Socialstyrelsen har polisanmält föreningen för att inte ha anlitat en auktoriserad revisor trots att man påstått detta.

Brukarföreningens lokalorganisationer påverkas dock inte av de ekonomiska bekymmer som riksorganisationen befinner sig i och kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt.

Svenska brukarföreningen har funnits sedan 2002 och jobbar för skademinimering i narkotikafrågan. Rörelsen bildades av Berne Stålenkrantz kring frågan om metadonprogram och har sedan dess bland annat lobbat för sprututbytesprogram, subutexbehandlingar och utdelning av naloxon i förebyggande syfte.

Accent har försökt nå riksförbundet för en kommentar men de skriver att ingen på föreningen kan kommentera ärendet innan ”allt är klart”.

Mer från Accent