Hemlöshet

Bostad först till Stockholm

Stadsmissionen i Stockholm och bostadsbolaget Einar Matsson har inlett ett samarbete kring Bostad först, en modell för att hjälpa människor ur missbruk och hemlöshet.

Såväl svensk som internationell forskning har slagit fast att modellen effektiv. Upp till 80 procent kan bo kvar i sina boenden och ta över hyreskontraktet. 

 – Det krävs en bostad först för att kunna ändra sin tillvaro och bryta hemlöshet. Det är helt avgörande att få en bostad för att kunna hjälpa människor med annan komplex problematik, säger Pernilla Parding, Stockholms Stadsmission. 

Modellen har funnits i Sverige sedan 2010, men föddes i New York på 1990-talet. 

”Åttio procent av de som får hjälp via Bostad först klarar av att bo kvar i sin lägenhet.”

Pernilla Parding, Stadsmissionen

– Det har visat sig att modellen är väldigt effektiv. Det är en framgångsfaktor att man först får bostad och till det stöd för att jobba med sina eventuella andra problem och utmaningar i livet. Åttio procent av de som får hjälp via Bostad först klarar av att bo kvar i sin lägenhet över tid. I modeller som kräver att man tar hand om sina problem först är det cirka trettio procent som klarar av att få en bostad. 

En viktig del är att det inte ställs krav på snabb förändring.

– Har man varit hemlös i tjugo år räcker det inte att endast få en lägenhet, man måste också få annat stöd för att kunna komma tillbaka in i samhället. I andra modeller måste man lösa sina problem först, och att bryta till exempel ett missbruk innan du har en bostad är mycket svårt. 

Stockholms stadsmission hoppas nu på att fler ska få stöd med Bostad först.

– Trots att modellen visar på väldigt goda resultat har det varit svårt att få en ordentlig uppskalning i Sverige. Vi hoppas att de miljoner som regeringen anslår som kommunbidrag för Bostad först ska göra att fler kommuner kommer i gång. Vi har en nollvision gällande hemlöshet och vi vill att Bostad först ska utvecklas till att också inkludera människor som är hemlösa av strukturella skäl, så som barnfamiljer, unga vuxna och pensionärer som saknar fast boende. 

Pernilla Parding betonar att självkänslan påverkas enormt av att inte ha ett eget hem.

– Det händer något med ditt psykiska mående, förtroendet för samhället och dina möjligheter att plugga, skaffa jobb, och ta hand om dina barn, om du inte har ett hem. Eller om du måste bo på korta andrahandskontrakt. Om du har det så under en längre tid riskerar du att utveckla både missbruk och psykisk ohälsa.

Hon anser att bostadsbristen främst beror på två saker:

– Det saknas bostäder med rimliga hyresnivåer där folk vill och kan bo. Vi har byggt för lite och fel i förhållande till behov. Istället för att utveckla metoder för att hjälpa människor med bostad har man tagit bort kommunala verktyg som finns – som till exempel kommunal hyresgaranti och förtur och direktanvisning av mark till bostadsprojekt med social profil fokuserat på låga hyror. Hjälpen ges också ges på en kortsiktig basis som ofta blir dyrare för den enskilda i stället för att hitta permanenta lösningar.

”Vi måste fånga upp de som har fallit utanför skyddsnätet, annars spricker samhällsnätet.”

Martin Fors, fastighetschef

Martin Fors, fastighetschef på bostadsbolaget Einar Mattsson, tycker att det är uppenbart att det finns ett hål i det sociala skyddsnätet, och att de som fastighetbolag inte bara kan se på när läget blir allt allvarligare. 

– De här personerna behöver snabb hjälp för att komma tillbaka in i samhället igen och då är en bostad helt enkelt nyckeln för att det ska kunna ske, säger han.

Han säger att det kan finnas en oro bland fastighetsägare och andra hyresgäster att det skulle leda till mer turbulens i huset att några lägenheter förmedlas enligt Bostad först. Men efter att ha pratat med andra fastighetsägare har han förstått att det nästan aldrig blir ett problem.

– Vi har sextusen lägenheter i Stockholm och förmedlar nu fem lägenheter via Bostad först. Einar Mattsson har som mål att en procent av bolagets lägenheter ska gå till individer som vanligtvis har svårt att ta sig in på etablerade hyresmarknaden. I dagsläget handlar det om fyrtiofem till femtio lägenheter som vi hyr ut genom olika samarbeten, som med Stockholms stadsmission och Stockholms stad. 

Han tror att det kommer att bli allt vanligare med den här typen av insatser. 

– Jag hoppas att antalet förmedlade lägenheter kommer att öka. Om man läser tidningarna inser man snabbt att behovet är större än tillgången, så det är klart det vore bra om fler fastighetsutvecklare engagerar sig. 

– Vi vill fortsätta utveckla staden och tror att modeller som den här är en naturlig del av statsutveckling. Vi måste fånga upp de som har fallit utanför skyddsnätet annars spricker samhällsnätet.  Det här är ett så stort problem att man inte bara kan låta det vara.

Mer från Accent