#pensionssynden

”Alkoholföretagen bryter visst mot konventionerna”

Sjunde AP-fonden försvarar sina investeringar i alkoholindustrin med att företagen inte bryter mot de internationella konventioner som Sverige skrivit under. ”En för snäv tolkning, alkoholen påverkar många av artiklarna i konventionerna”, menar Per-Åke Andersson, programsekreterare på IOGT-NTO:s internationella avdelning.

Som Accent tidigare har visat så investerar AP-fonderna svenska pensionspengar i tobaks- och alkoholföretag. Totalt handlar det om investeringar på närmare 17 miljarder kronor.

Johan Florén är kommunikationschef på sjunde AP-fonden, soffliggaralternativet inom premiepensionssystemet. Han förklarar för Accent att de utesluter företag som bryter mot de internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, korruption och andra områden.

– Det är en bra grund. Den är tydlig och demokratiskt förankrad. Det är en bra bit över hundra konventioner. De speglar värderingar som en stor del av världens befolkning delar, säger Johan Florén.

Per-Åke Andersson, programsekreterare på IOGT-NTO:s internationella avdelning och expert på området alkohol som utvecklingshinder, tycker att Johan Florén gör en alldeles för snäv tolkning av konventionerna och de problem som alkoholföretagens verksamhet orsakar.

– Titta på barnkonventionen eller kvinnokonventionen till exempel. Tolkningen måste vara väldigt snäv om man inte ska se att alkoholindustrins produkter och verksamhet kränker de rättigheter som anges där.

Han tar ett projekt i Kisumu, Kenya som exempel. Där driver IOGT-NTO-rörelsen tillsammans med en lokal partner en verksamhet för 150 barn som har hamnat på gatan på grund av alkoholmissbruk i familjen.

– I det fallet blir det så uppenbart: genom att gå in och göra något åt problemen med alkohol i familjen så skapas också möjlighet att uppfylla säkert 15–20 artiklar i barnkonventionen. Rättigheter som barnen tidigare förvägrades på grund av alkoholen. Och i artikel två och tre i kvinnokonventionen finns ett antal formuleringar om rättigheter där alkohol är en viktig faktor vid kränkningar, bland annat rätten att inte utsättas för fysiskt och psykiskt våld.

Per-Åke Andersson menar att alkoholen spelar en roll i ett antal av de konventioner som Sverige skrivit på.

– De är många och jag har inte gått igenom allihop, men en snabb titt räcker för att man ska se att där finns många som absolut påverkas av de effekter som är kopplade till alkoholen.

Mer från Accent