Utställning

Utställning skildrar folkrörelsers framväxt

Hur folkrörelserna växte fram skildras i en sevärd liten utställning i Pythagoras industrimuseum i Norrtälje. Den gamla fabriksmiljön ger en inramning som gör utställningen levande.

1800-talet var ett spännande århundrade och en brytningstid på flera sätt. Jordbrukets skiftesreform, där böndernas små tegar slogs ihop och delades upp så att varje bonde fick sin mark sammanhållen, medförde att byar slogs sönder och det blev längre till grannen.

Industrialiseringen medförde att arbetstillfällena koncentrerades till vissa orter. Befolkningen ökade snabbt samtidigt som det blev enklare att resa längre sträckor; järnvägar anlades, ångbåtar började trafikera vattnen och så småningom gjorde även bilen entré. Följden blev att många flyttade från hemorten till platser där de inte hade familj och släkt omkring sig.

I stället fick många ett nytt sammanhang i de framväxande folkrörelserna: nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen.

Trots att rörelserna kämpade för olika frågor fanns en känsla av samhörighet mellan organisationerna.

I Norrtälje hölls de första fackföreningsmötena i ordenshuset. Arbetarrörelsen var inte välkomna i kyrkorna eller andra samlingslokaler, men däremot hos nykterhetsrörelsen. Helst ville förstås även arbetarrörelsen ha egna lokaler. Det kunde förverkligas när nykterhetsrörelsen fick köpa en tomt av ägarna till fabriken Pythagoras. Tomten överlät nykterhetsrörelsen till arbetarrörelsen, som till arbetsgivarens förtret byggde Folkets hus intill fabriken. Där ligger det kvar än i dag.

Om detta berättas pedagogiskt i text och bild i utställningen ”Folkrörelsernas tid – en ny gemenskap” som visas på Pythagoras industrimuseum i Norrtälje året ut.

Utställningen inryms i en del av den gamla vaktmästarbostaden. I den andra delen kan man se hur vaktmästaren och hans familj levde. I fabriksbyggnaden ligger verktygen kvar som de låg när den sista arbetaren lämnade fabriken. Osålda exemplar av de tändkulemotorer, som fabriken är mest känd för, står kvar på golvet. På kontoret finns ritningar till motorerna och man får en inblick i kontoristens eller ingenjörens arbetsvillkor. Väl värt ett besök.

Fotot är lånat av Torsten Nordströms museum, Norrtälje.

Du kan höra mer om nykterhetsrörelsens historia i avsnitt 21 och 22 av Accentpodden.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent