Prisas

Hillevi Wahl prisas av beroendeläkare

Författaren och föreläsaren Hillevi Wahl har ägnat sitt yrkesliv åt att ge barn i missbrukarfamiljer en röst. Nu får hon 2016 års MediaDiplom av Svensk förening för beroendemedicin.

Det är ett hedrande pris som känns ”på riktigt”, eftersom det kommer från läkare som är experter på området beroende och missbruk. Tidigare pristagare är bland andra Sanna Lundell och Ann Söderlund som har gjort ”Djävulsdansen”, så jag är i fint sällskap, säger Hillevi Wahl, som är glad över att hennes personliga erfarenheter av att växa upp i ett hem med missbruk och förmåga att berätta om dem lyfts fram i ett pris.

Juryns motivering lyder:

”Du har på ditt engagerande och osentimentala sätt, som författare och föreläsare, låtit oss få en djupare förståelse för beroendesjukdomen, inte minst ut barnets och kvinnans perspektiv och gett oss mod att förändra.”

När jag är ute och föreläser för läkare och vårdpersonal så är jag ju bara mig själv och funderar ibland på vad jag egentligen kan tillföra. Jag har ingen formell utbildning. Däremot har jag mycket kunskap och erfarenhet och är väldigt intresserad av de här frågorna. Mitt bidrag är förhoppningsvis att jag binder samman formell kunskap och forskning med mina personliga erfarenheter och tillsammans skapar vi en helhet som gör det lättare att förstå problematiken med beroende.

Hillevi Wahl hoppas att priset – som delas ut under en ceremoni i december – ska höja statusen på hennes eget fortbildningsprojekt om beroende och medberoende och att hon ska få ännu fler läsare..

Mer från Accent