Opera

Från straight edge till opera

Kristofer Steen började sin musikbana som gitarrist i nyktra Straight Edge-bandet Refused på 1990-talet. Nu regisserar han operan Stilla min eld på temat droger och död. Operan handlar om paret Rausings öde.

Regissören och musikern Kristofer Steen spelar fortfarande i rockbandet Refused. Men straight edge har han och bandet lämnat bakom sig sedan många år, trots att det på många vis formade honom som person.

– Straight edge var väldigt stort i Umeå när jag var ung. Det var egentligen inget aktivt ställningstagande från min sida att vara nykterist utan det handlade mer om att ingen av oss var intresserad av att dricka. Vi tyckte att alkohol var extremt trist och ville fokusera på annat, säger Kristofer Steen, som när han blev äldre gled ifrån straight edge-kulturen och hittade en annan musikalisk och konstnärlig identitet.

Han upphörde att vara nykterist, men anser fortfarande att alkoholnormen är jättetråkig.

– Alkohol är ett substitut för annat och jag kan tycka att det är vettigare att göra saker med mer substans. Folk lägger väldigt mycket tid på barer och på att dricka. Själv köper jag inte den livsstilen och är fortfarande ifrågasättande när det gäller alkoholnormen, säger Kristofer Steen.

Han menar att det inom rockvärlden förekommer oproportionerligt mycket alkohol, så där sticker han ut med sin måttlighet.

I operavärlden är det däremot inte samma fokus på alkohol och festande.

– För en operasångare är kroppen ett instrument, som man måste sköta om. Det finns inte samma tillgång till alkohol och man arbetar efter andra strukturer och ramar.

Mer från Accent