Boktipset

Bokstöd för anhöriga

Beteendevetaren och författaren Carina Bång har nyligen kommit ut med boken Du är viktig! som främst vänder sig till föräldrar vars barn har ett beroende.

Boken innehåller fakta om beroendesjukdomar och medberoende samt intervjuer och reflektionsövningar för att hjälpa anhöriga att hantera sina känslor och tankar. Boken försöker besvara många av de frågor som anhöriga så ofta vill ha svar på och är en sorts självhjälpsbok för den som vill öka sina kunskaper och hitta verktyg för att komma vidare och vara till stöd på rätt sätt.

Att leva nära någon som långsamt förstör sitt liv genom ett beroende innebär ofta att leva med ångest, nedstämdhet, sorg och saknad. Många anhöriga känner rädsla och förtvivlan och söker svar på frågor som; Hur ska jag kunna hjälpa? Hur ska jag ta hand om mig själv? Hur ska jag förhålla mig? Vad ska jag göra? Vad ska jag säga?

När problemen upptäcks blir det ofta tydligt att man saknar verktyg för hur man ska handskas med situationen och att någon man älskar lider av en av våra vanligaste folkhälsosjukdomar.

Boken Du är viktig! kan bli ett bra bokstöd till den som oroar sig för och bryr dig om en person med alkohol- eller drogproblem. Inte minst öppnar läsningen upp för igenkänning och känslan av att inte vara ensam med de här problemen. Och det är förstås också viktigt.

Mer från Accent