Boktipset

50 sätt att möta härskartekniker

Hur vet du när du är utsatt för en härskarteknik – och framförallt: Vad kan du göra för att bemöta den? I en ny bok listas 50 strategier.

Fem härskartekniker – 50 motståndsstrategier, skriven av Rebecka Bohlin och Sara Berg, är ju långtifrån det första som skrivits i ämnet, och lär knappast heller bli det sista. Och det är väl logiskt med tanke på hur världen ser ut. ”Vi blir aldrig färdiga med härskartekniker”, skriver författarna i bokens inledning. Ständigt tillförs nya perspektiv, nya generationer erövrar socialpsykologen och politikern Berit Åhs härskartekniker, och gör dem till sina.

5 härskartekniker

Härskartekniker handlar om maktutövning, och i boken synliggörs många sammanhang där härskartekniker förekommer. Varje härskarteknik har sitt eget kapitel, där teori varvas med konkreta exempel på situationer, där kategorier som kön, etnicitet, sexualitet med flera, tas upp. Men framförallt avslutas varje kapitel med ett antal motståndsstrategier.

Ett appendix om dina rättigheter, samt en omfattande förteckning över källor; böcker, rapporter, tidningsartiklar, domar, lagar och föreskrifter, återfinns i slutet av boken, för den som vill fördjupa sig.

Fotnot: Boken ges ut av Ordfront förlag.

Mer från Accent