Covid 19

Ulrica Ambjörn: Accent på webben allt viktigare

Den stora oron just nu handlar förstås om människors hälsa, både de närmaste och andras. Framförallt alla som räknas in i riskgrupperna, beroende på ålder och fysiskt hälsotillstånd. Till riskgrupper räknar jag också de som av olika skäl är ensamma och isolerade, de med beroendeproblematik som riskerar återfall, och också de anhöriga; barn, partners och andra som drabbas av närståendes alkohol- och narkotikaanvändande. Oron handlar också om hur samhället påverkas, vad som händer med ekonomi och demokrati.

Detta är frågor som alltid hört till Accents bevakningsområden, och nu kan vi se hur de ställs på sin spets. Samtidigt gör det arbetet än mer angeläget: för alkoholpolitik, lagstiftning och beroendeforskning kan låta torrt och tråkigt, men det handlar i grund och botten om människors väl och ve.

IOGT-NTO-rörelsen och dess hjärtefrågor har som alla andra delar av samhället påverkats snabbt, och mer eller mindre brutalt, av coronasmittan. Något vi på Accents redaktion nu dagligen bevakar. Den samlade rapporteringen finns att läsa på accentmagasin.se/tema/covid-19.

Som flera konstaterat har den digitala omställningen nu fått en rejäl skjuts, då i stort sett all information, möten och aktiviteter måste skötas på distans. Den konsekvensen kände Accents medarbetare av allra först. Det vi omgående märkte var att föreningsaktiviteter och andra evenemang som vi planerat att bevaka ställdes in. Efter hand har de allt oftare dykt upp i digital form.

Många redaktionella arbetsuppgifter kan utföras via telefon och digitalt (interna möten, intervjuer, att leta fram bakgrundsmaterial, undersökningar med mera), men vi saknar att vara på plats fysiskt och kunna använda alla sinnen, och att träffa människor vi intervjuar. (Det blir ju också knepigare med fotografering). Det här gör förstås att vi får tänka till och planera om en del en tid framöver.

Accents medarbetare är vana vid att arbeta på distans (en medarbetare har sin arbetsplats i Göteborg, två i Stockholm, och en frilansmedarbetare sitter i New York). Och organisationen är väl förberedd på att ta ytterligare steg på den vägen.

Än så länge har inte Accent drabbats ekonomiskt. Medlemstidningen Accent är inte, till skillnad mot många andra medier, beroende av annonsintäkter, men däremot av IOGT-NTO:s ekonomi.

I år minskar också antalet utgåvor av papperstidningen Accent, från åtta till fem. Det gör det ännu viktigare för den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer inom alkohol-, narkotika- och nykterhetsfrågan att läsa Accent på webben. Ett enkelt och bekvämt sätt att göra det är att prenumerera på Accents nyhetsbrev. Välkommen!

Mer från Accent