Krönika

Lucas Nilsson: Du är en del av lösningen

På ytan är det nyktra ställningstagande som alla vi medlemmar i IOGT-NTO har gemensamt ett löfte till oss själva. Vi väljer att leva våra liv fritt från alkohol och andra droger. Men även om ställningstagandet utgår från dig, får det effekter långt bortom dig själv. För när du säger nej till alkohol, säger du också nej till alkoholnormen. Du visar omvärlden att den inte kan förvänta sig att alla ska dricka. Du ger också en öppning för den som egentligen inte vill dricka att lättare kunna tacka nej. Det visar också studier: när en person väljer att inte dricka i ett sammanhang leder det till att andra i sammanhanget dricker mindre.

När du säger nej till alkohol säger du också nej till alkoholkulturen. Du visar i handling att det enorma lidande alkoholen orsakar är något vi inte kan acceptera. Du markerar att vi inte kan stödja en alkoholindustri vars affärsidé är att hämta de största vinsterna ur det största lidandet. När du säger nej till alkohol är det större än dig själv. När du väljer en nykter livsstil blir du också en del av lösningen.

Inte minst i jultider märker vi detta. Traditionellt har julen präglats av hög alkoholkonsumtion. Det leder till att julen, som borde handla om gemenskap och värme, i många hem slutar med bråk och våld. Men få människor dricker i ett vakuum. Tvärtom, människor dricker oftast alkohol för att det bjuds och förväntas, ställs fram och hör till. Man dricker för att alkoholnormen finns där med sin osynliga närvaro, och alkoholkulturen oreflekterat får råda utan att utmanas.

”Idag väljer nästan hälften av alla vuxna att fira julen utan alkohol. Så såg det inte ut innan vi startade Vit jul.”

Därför har IOGT-NTO-rörelsen under många år drivit kampanjen Vit Jul. Det gör vi för att ställa våra medmänniskor frågan: Hör julen och alkoholkulturen verkligen ihop? Är det genom flaskan vi bygger julstämning? Frågar du gemene människa på gatan blir svaret allt oftare nej. Idag väljer nästan hälften av alla vuxna att fira julen utan alkohol. Så såg det inte ut innan vi startade Vit jul. Det är ett resultat av ett enträget arbete av oss medlemmar. En person åt gången, ett samtal i sänder har vi lyft frågan och fått människor att reflektera, fundera och ta ställning.

Tillsammans har vi gjort julen tryggare för många vuxna och barn. Tillsammans har vi fått fler att vilja bli en del av lösningen. Men än är vi inte i hamn. Än behöver vi bli fler som vill vara del av lösningen.

Mer från Accent