Ordföranden

Johnny Mostacero: ”Vi män behöver skaffa oss mod att säga ifrån”

När jag skrev min förra krönika var #metoo kampanjen fortfarande i sin linda. Det som sedan hänt är en omvälvande revolution av sällan skådat slag. Kvinnor och icke-män världen över, och inte minst i vårt eget land, har kraftfullt markerat att det är nog. Nog med att företrädesvis kvinnor bemöts med härskartekniker, kränkningar och sexism. Nog med att kvinnors kompetens nagelfars och ifrågasätts på ett sätt som mäns sällan gör. Nog med att kvinnor hålls tillbaka av en struktur som skapats av män och som upprätthålls av män. Men också nog med den tystnadskultur som gör att missförhållanden sällan kommit fram. I bransch efter bransch, i organisationer i företag, och i många andra sammanslutningar har tusentals och åter tusentals kvinnor vittnat om hur de behandlats nedsättande på en skala som rör sig från ”lilla-gumman”-attityder till sexuellt våld. I de flesta vittnesmålen är det män som i negativa ordalag beskrivs som dem som upprätthåller denna negativa struktur.

Den stora mängden vittnesmål är det som skakat om oss mest. Att mer eller mindre alla kvinnor har inte bara en, utan flera historier att berätta, ger en enorm kraft i kampanjen. Eftersom nykterhetsrörelsen är en spegelbild av vårt samhälle finns det missförhållanden även hos oss. Missförhållanden som vi måste hantera. Vår vana att agera har inneburit bildandet av Facebookgruppen #nykterfrizon, där våra kvinnliga och icke-manliga medlemmar kan berätta om sina upplevelser och få stöd av varandra. Berättelser som belyser att även vi måste agera.

Det har också startats en grupp under namnet #inteiminfolkrörelse som är till för män och ickebinära inom IOGT-NTO-rörelsen som vill skapa en rörelse fri från sexuella trakasserier, övergrepp och sexism. Gruppen är ett forum för samtal och erfarenhetsutbyte med målet att påverka den rådande strukturen. Jag vågar påstå att de flesta män är goda, vill göra gott och behandlar sina medmänniskor oaktat könstillhörighet på ett bra sätt. Men då vi tillhör den normsättande halvan av befolkningen så ser vi inte alltid vad som händer. Vi män behöver skaffa oss förmågan att se vad som sker men också ta fram modet att våga säga ifrån och aktivt verka för att ta bort det som upprätthåller denna struktur.

#metoo har med den virala kraft som internet innebär en gång för alla öppnat fördämningarna och våra ögon. Att backa tillbaka till det som en gång varit är uteslutet. Nu finns det bara en väg att gå och det är framåt. Just nu pågår samtalen i separatistiska grupper. Men när tiden är mogen kommer det behövas många samtal mellan män, kvinnor och icke binära inom rörelsen. Samtal om hur en modern traditionell folkrörelse ska se ut för att vi en gång för alla ska bli en på riktigt jämställd och jämlik organisation. En organisation där alla behandlas lika och får samma förutsättningar att utvecklas, hitta sitt engagemang och finna sin plats i vårt IOGT-NTO.

Mer från Accent