Ordföranden

Johnny Mostacero: Nu är vargen här

Min förra krönika gjorde nedslag i den senaste medlemsundersökningen och kraften i det ideella arbetet. Genom undersökningen får vi ett kvitto på allt som är bra, men också svar på vad vi gemensamt behöver åtgärda. Något som sticker ut är att vi behöver arbeta mer med bemötande­frågor, hur vi möter och pratar med varandra i organisationen. Det kan handla om när vi ses och samarbetar i verkliga livet, eller hur och vad vi skriver i debatter eller samtal i sociala medier. Hur nya medlemmar och deras erfarenheter och idéer välkomnas och tas emot. Dessa frågor är viktiga och en nyckel till framtida utveckling. Dels för att ett gott bemötande ger kraft till oss alla i vårt fortsatta engagemang, men också för att nya medlemmar ska stanna kvar, oavsett engagemangsform.

Etapp två i vår förändringsresa Expedition 50 ska ha fokus på organisationskulturen och de tre huvudområdena bemötande, tillit och stolthet. Frågor som ska ge oss ännu mer kraft att arbeta vidare med de utmaningar och möjligheter vi har. Jag ska kort nämna en av ­vardera: Nationalekonomen David Sundén presenterade i mars en ESO-rapport om alkoholpolitik där han drar slutsatser som är helt väsensskilda från vad vi, andra experter och tillgänglig forskning säger. Sundén menar att monopolet, Systembolaget, kan skrotas. Problemet är inte bara Sundéns felaktiga slutsatser, utan att han genom sin utredning väckt alkoholliberala politiker, ledarskribenter och andra, som bortser från folkhälsa utan fokuserar på att inget ska försvåra för individen att själv få göra sina val.

En möjlighet för oss är däremot att hälso­trenden i samhället är stark och bidrar till att den alkoholfria dryckestrenden fortsätter att ta ny mark, samt att fler studier som belyser alkoholens negativa konsekvenser för hälsan görs. Under en längre tid har andra ansett att vi ropar på vargen vad gäller alkohol­politiken. Nu är det dock tydligt att vargen är här – om än inte i fårakläder utan i David Sundéns skepnad. Att vi med vår kunskap och vårt engagemang, i kombination med en allmän trend att i större utsträckning välja bort alkohol, vinner matchen är jag övertygad om.

Mer från Accent