Ordföranden

Johnny Mostacero: Ett arbete att se fram emot

Jag sitter på mitt hemmakontor i Halmstad och skriver denna krönika och i tanken återvänder jag till sommarens kongress i Örnsköldsvik. Jag fylls av en varm känsla då mina höga förväntningar på arrangemanget som helhet med råge infriades. För det blev en kongress med både party och politik, där det fanns guldkorn för alla och envar. Precis så som kongressbestyrelsen lovat.

Förbundsstyrelse och ombud tillbringade i vanlig ordning mycket tid i förhandlingslokalen, men det fanns också ett stort utbud av föreläsningar, utflykter och andra arrangemang för de deltagare som inte var ombud. Kongressens största fråga var naturligtvis slutet på den första etappen av Expedition 50, där indelningen av framtidens distrikt haft mycket fokus det senaste året. Beslutet blev enligt förbundsstyrelsens slutliga förslag, vilket innebär att vi kommer gå från 23 till 8 distrikt. En indelning som ska vara genomförd 2020. En förändring som i sig själv inte kommer göra några underverk, men som skapar mer jämlika förutsättningar och som kommer stärka oss som organisation. Utöver detta togs det många andra viktiga beslut som ni kan läsa om i Accent.

Nu är det den nyvalda förbundsstyrelsen och vår nytillträdda generalsekreterare Kim Reenaas ansvar att fortsätta arbetet. Vi kommer göra allt vi kan för att våra resurser används på ett klokt sätt och att vi i fortsättningen ska uppfattas som en organisation som är ännu mer viktig och relevant i vår samtid och framtid. Att vi fortfarande är en stor och viktig organisation får jag ideligen kvitto på när jag besöker våra verksamheter runt om i landet.

Våra medlemmar som dagligen lägger ner tusentals ideella timmar ute i våra föreningar och andra verksamheter gör stor skillnad både på individ- och samhällsnivå. Nu stundar det två års hårt arbete fram till nästa kongress som går av stapeln i Jönköping 2021. Ett arbete som jag ser fram emot mer än någonsin. Utmaningarna vi har framför oss är stora, men samtidigt är förutsättningarna vi har väldigt goda och med gemensamma krafter hjälps vi åt med att gå från vad vi är till vad vi vill bli.

Mer från Accent