Covid 19

Johnny Mostacero: Det är i krisen vi prövas

Utanför mitt kontors­fönster skiner solen från en blå himmel. Vårdagjämningen är passerad, vilket innebär att den ljusa delen av dygnet nu är längre än den mörka. Ändå ligger en ödesmättad stämning och den framtida ovissheten som en våt filt över vårt land.

Covid-19, eller Coronaviruset som vi säger i dagligt tal, har satt hela världen i ett slags pausläge. Allt för att hindra en okontrollerad smittspridning för att samhällsbärande funktioner ska hinna med. Omfattningen av de i huvudsak förebyggande åtgärderna vi nu gör, och hur länge det kommer att pågå, vet vi inte. I bästa fall kommer det värsta att vara över när denna krönika går i tryck – även om ingen tror att det är möjligt. 

Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer påverka oss alla under lång tid framöver. Även IOGT-NTO och övriga rörelsen påverkas, något som vi redan sett effekterna av: inställda distriktsårsmöten, avbokade uthyrningar i våra ­lokaler, pausad föreningsverksamhet, och att vår för verksamheten så viktiga personal nu jobbar på distans. Men det är i kriser och svåra stunder som vi prövas, och det är då som de finaste delarna i det som genomsyrar vårt IOGT-NTO kommer fram genom praktisk handling. Inte minst solidariteten gentemot våra medmänniskor och det samhälle vi lever i.

”Om vi hjälps åt så tar vi oss igenom även denna kris och kommer också att gå starkare ur den.”

Vi har under vår långa historia aktivt varit med och skapat förutsättningar för den välfärd vi har idag. Den som nu är satt i gungning. Men det är i tider som dessa vi samlar oss, lyssnar på myndig­heternas rekommendationer och agerar på de sätt vi kan – för allas bästa. 

Jag ser redan hur vi runt om i landet ställer om vår verksamhet, och hur vi tar hand om varandra, våra medlemmar, och om övriga som brukar delta i vår nyktra gemenskap. Hur vi, när det inte är praktiskt möjligt att ses fysiskt, istället håller kontakten med varandra genom telefon, mejl och sociala medier. Hur vi hjälper varandra med att handla eller uträtta andra ärenden. Hur vi enskilt och i samverkan med andra föreningar och organisationer bidrar med det vi kan. Om vi hjälps åt, håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena, så tar vi oss igenom även denna kris och kommer också att gå starkare ur den.

Mer från Accent