Nya nykterhetsrörelsen

Debattartikel: ”Det krävs för att vi unga ska vara bekväma med sammanslagning”

Tätare samarbete är bra när det fungerar. Men det krävs mer än fina ord för att unga ska vilja gå in i en sammanslagen organisation med IOGT-NTO-rörelsens övriga förbund. Det skriver fyra UNF-medlemmar.

Ungdomar är inte bara framtiden, vi är också nutiden

Anna Bergkvist som leder utredningen om ny organisationsform deltog tillsammans med IOGT-NTOs ordförande Lucas Nilsson och representanter för Junis och NSF på UNF:s förbundssamling i början av maj för att presentera det som utredningen hittills kommit fram till. Man föreslog ett “allmänförbund” och ett “verksamhetsförbund”. Inte ett vuxenförbund och ett ungdoms- och barnförbund som vi hade trott skulle föreslås. Anna och Lucas försökte förankra förslaget hos UNF:arna på plats, men hur gick det egentligen?

Argumentationen bygger i huvudsak på att UNF genom omorganiseringen kommer få vara med och bestämma över allt, “tillgång till hela maskineriet istället för en del av kakan så som ni får idag” som Lucas Nilsson beskrev det. Men så är det inte och så kommer det inte att bli. UNF är en egen organisation, vi styr över hela maskineriet idag. Vi har inget behov av att styra över andra organisationers maskineri. Det som kommer att hända är att vi kommer förlora makten över vårt nuvarande maskineri. IOGT-NTO kommer inte att låta oss styra över deras grejer. Vi kommer att förlora i striden över vårt eget inflytande i vår organisation. Så vad tjänar UNF på en ny nykterhetsrörelse?

Tätare samarbete, det är bra. När det fungerar. Idag kan vi välja att öppna och stänga dörren till den övriga nykterhetsrörelsen om vi vill. Det är jätteskönt att kunna säga nej när vi vill göra vår egen grej, men samtidigt är det fantastiskt att kunna göra saker tillsammans. Det vill vi fortsätta kunna göra. Hur säkerställer vi det? Utredningen berättade inte om några praktiska förslag man hade kommit fram till. 

Vi har kommit fram till några saker som måste säkerställas oavsett vad; trygga demokratiska rum helt för unga – en adjungerad ungdom i en “vuxenstyrelse” blir enkelt överkörd. En nationell ungdomsstyrelse med eget budgetutrymme för att kunna hålla arrangemang och bedriva egen opinionsbildning samt styrning av personalen för att prioritera ungdomsverksamhet. Ungdomen är sin egen lyckas smed – vi måste själva forma den organisation vi engagerar oss i. Nu finns en möjlighet att binda samman ungdomar och unga vuxna på ett sätt som gör att fler känner sig hemma i organisationen och stannar kvar. 

Om man tittar på de politiska partierna har de ungdomsförbund. Syftet med dem är att ungdomar ska kunna vara radikala, besvärliga och ha möjlighet att i en trygg miljö växa i sitt engagemang, kunskap och åsikter. De ska få testa, göra fel och köra på. I vuxenförbunden så går allt genom ett filter, ett flerstegsfilter innan det godkänns. När det väl godkänns så har stora delar av förslaget försvunnit. Hur ska vi kunna vara besvärliga ungdomar om allt ska gå genom de vuxnas filter? För i slutändan kommer de styra över allt. 

Ungdomar är inte gosedjur som går med på allt. Vi är framtiden, men vi är också nutiden. Vi måste ha kvar besvärliga ungdomar. Idag och i framtiden. Så börja lyssna på våra förtroendevalda, börja lyssna på våra tankar om utredningen.

Det går inte att svepa undan oro med prat om “kulturförändringar” som kanske eller inte kommer att ske. Det behövs praktiska förslag och en djup förståelse för ungdomars värde i organisationen, både hos aktiva och i utredningen som alltjämt fortskrider. 

Astrid Miller, UNF Örebro
Lego Wallin, UNF Uppsala
Ida Andersson, UNF Örebro
Wilhelm Wirén, medlem i UNF Jönköping

Mer från Accent