IOGT-NTO

Visselblåsartjänst för känsliga ärenden

Nu är IOGT-NTO:s visselblåsartjänst i bruk.

Visselblåsartjänsten är till för den som upplever sig bli trakasserad, diskriminerad, som misstänker ekonomiska oegentligheter, korruption, jäv, eller säkerhetsrisker inom IOGT-NTO. Tjänsten är till för ärenden som inte kan hanteras av förening eller distrikt, och i de fall anmälaren vill vara anonym. 

– Det ena skälet för att starta tjänsten är att metoo och andra uppmärksammade externa händelser satte på kartan att det behövs som hygienfaktor. Det andra skälet är att EU har infört ett nytt visselblåsardirektiv som på sikt kommer att bli tvingande för organisationer som oss, och då tyckte vi att vi lika gärna kan börja införa en visselblåsartjänst och lära oss hantera den, säger Sofia Modigh, utvecklingschef IOGT-NTO.

Visselblåsning kan ske på olika sätt; muntligt vid ett fysiskt möte, per telefon eller skriftligt. Den som inte vill avslöja sin identitet vid en direktkontakt kan fylla i sin anmälan i ett webbformulär där man kan välja att vara helt anonym.

– En persons anonymitet ska ju inte röjas i de andra fallen heller, men har man träffats och talat med någon tjänsteman så vet ju ändå den personen vem man är. 

I dagsläget är det en grupp på tre tjänstemän på förbundet som tar emot inkommande ärenden, sorterar dem och bedömer hur de ska hanteras i nästa steg. Beroende på vilken nivå den anmälda händelsen skett hanteras de olika, som exempel utreds en händelse som skett på föreningsnivå av distriktet, och så vidare. Detta för att undvika jävssituationer. 

Den visselblåsare som lämnat kontaktuppgifter vid anmälan får sedan återkoppling om hur ärendet hanterats, vilka eventuella åtgärder som vidtagits etcetera.

Vilken typ av ärenden som kommer in kommer att sammanställas och rapporteras till förbundsstyrelsen.

– Man kan ju notera att det kommer in flera anmälningar i samma ärende, i en särskild sakfråga, eller gällande en och samma förening, så kan få en bild av vad som är på tapeten i organisationen. Det kan visa på behov av utbildningsinsatser i vissa frågor, och göra att vi lär oss mer om organisationskulturen, säger Sofia Modigh.

Hittills har ett fåtal ärenden kommit in.

– Det finns ärenden som är känsliga och svåra och då behövs funktionen, annars är grunden i vår demokratiska kultur att vi hjälper och stöttar varandra att göra rätt och löser problem som uppstår. Funktionen är ju inte till för att hantera relationsproblem, då ska alla andra vanliga vägar prövas först, till exempel att vända sig till ordföranden eller till chefen för att reda ut en fråga.

På iogt.se finns mer information om visselblåsartjänsten, digitalt anmälningsformulär, och telefonnummer.

Mer från Accent