Våra gårdar

Våra gårdar satsar på ungdomsbio

Med projektet Young Cinema hoppas Våra gårdar engagera en ny generation av filmentusiaster.

Våra Gårdar driver 45 biografer runt om i landet. Att driva biograf har på senare år blivit en allt större utmaning, och pandemin har inte gjort det lättare. 

De filmer som bokats och förberetts för att marknadsföras har lyfts bort, vilket skapat en väldigt stor osäkerhet, säger Simon Svensson, vd för Våra gårdar. 

– Våra biografer följer hela biografmarknaden i det här med en 90-procentig nedgång i antalet besökare, säger han. 

Arbetet med biograferna fortsätter likväl och nu gör Våra gårdar en satsning för att sprida intresset för biografer till unga i projektet Young Cinema.

Satsningen innebär att en biokonsult kommer att jobba mot inledningsvis tio biografer och stödja dem under ett halvår. Konsulten kommer att i samarbete med biograferna arbeta direkt mot ungdomar, som kommer att få pröva att visa film, sitta i biljettkassan, arrangera filmkvällar, med mera.

– Tanken är att det ska resultera i att vi får ungdomsgrupper som stegvis kan växa in i driften av biografen, säger Simon Svensson. 

Upplägget är inte helt olikt hur en av IOGT-NTO:s mest framgångsrika biograf i Leksand lyckats etablera en framgångsrik verksamhet. En faktor bakom att biografen fungerat så bra är enligt Simon Svensson att man varje år tagit emot ungdomar från en folkhögskola i Leksand. Det har varit en viktig källa till inspiration, som bland annat lett till att biografen arrangerat så kallade “kontrastvisningar”, där de visat mer arthouse-filmer än kommersiella verk. 

– Det är roligt att uppleva en sådan positiv vilja där biografägare, ungdomar och andra aktörer kan mötas och göra något väldigt lustfyllt, säger Simon Svensson.

Mer från Accent