IOGT-NTO-rörelsen i Sri Lanka

Tuffa tider för lankesisk nykterhetsrörelse

Nykterhetsrörelsen på Sri Lanka växer, men brottas samtidigt med både en ekonomisk och en politisk kris.

Efter omtumlande år då Sri Lanka inte kunde betala tillbaka dyra lån till stormakter som Kina, Japan, och Indien, börjar landet nu långsamt återhämta sig igen. 

Pubudu Sumanasekara är Executive Director vid Alcohol and Drug Information Centre, ADIC, som bedrivit ett mångårigt samarbete med IOGT-NTO-rörelsen för att minska alkoholkonsumtionen på Sri Lanka. Han ser försiktigt hoppfullt på framtiden.

– Under de senaste åren har vi sett både en politisk och ekonomisk turbulens i landet. Matpriserna är väldigt höga, liksom priset på gas, vilket gör att många familjer har svårt att kunna köpa och tillaga mat, säger han. 

”Många förlorade sin inkomst, och Sri Lankas ekonomi bygger också till en stor del på människor som lever utomlands och skickar hem pengar till sina släktingar.”

Pubudu Sumanasekara

På toppen av en redan problematisk situation kom covid-19 pandemin som gjorde att turismen, som är en av Sri Lankas största inkomstkällor, försvann.  

– Många förlorade sin inkomst, och Sri Lankas ekonomi bygger också till en stor del på att människor som flyttat utomlands skickar hem pengar till sina släktingar. I och med att pandemin är en global kris så påverkades även inflödet av kapital eftersom många utomlands förlorade sina jobb. 

Pubudu Sumanasekara är Executive Director för Alcohol and Drug Information Centre, ADIC. Foto: Pierre Andersson.

En sista avbetalning av nationens lån gjordes 2021, därefter meddelade Sri Lankas president att det inte fanns resurser för att betala mer. International Monetary Fund, IMF, kommer att hjälpa Sri Lanka med lånet, men kräver motprestationer som bland annat gör att en större del av landets infrastruktur kommer att hamna i privat ägo. 

– Det finns olika synpunkter på den ekonomiska krisen. Vissa tycker att det är bra att IMF omstrukturerar våra lån. Andra tycker att Sri Lanka ska lösa sina problem själva, men det är en strategi som inte har fungerat hittills, säger Pubudu Sumanasekara.

Efter beslutet har Sri Lanka drabbats av stopp i eltillförseln, under vissa perioder har stora delar av landet varit utan el i mer än tio timmar dagligen.

– Det var då protesterna mot regeringen startade. Det gick från mindre demonstrationer med vanliga människor på gatan till att fackföreningarna blev inblandade och organiserade strejker. Det ökande missnöjet riktade sig mot att så mycket av makten var samlat i en familj där fem-sex medlemmar satt i regeringen. Till sist fick de avgå som ministrar. 

Demonstrationerna spred sig till huvudstaden Colombo och ledde till att människor invaderade presidentens hem och han flydde landet. 

En workshop för kvinnliga ledare hölls i Women Development Federation, WDF, i Hambantota-distriktetm Foto: ADIC.

– En politisk kris uppstod, och jag tror att de flesta var obenägna att försöka reda upp röran som skapades. Till sist utsågs en premiärminister från ett parti med bara en parlamentsledamot – på det sättet ledde den ekonomiska krisen även till en politisk kris, säger Pubudu Sumanasekara. 

I dagsläget förekommer avbrott i eltillförseln under cirka tre timmar ett par gånger dagligen och missnöjet bland befolkningen har lagt sig till en viss del säger han.

– Många är däremot väldigt besvikna över att demonstranter nu åtalas. Några ministrars hem brändes ner under oroligheterna och nu försöker den nya regeringen identifiera dem som gjorde det och ställa dem inför rätta. Det är också svårt för daglönare eftersom det finns en begränsad mängd bränsle och de har svårt att få jobb eftersom människor är rädda att anställa under så här oroliga tider. 

För ADIC hade en stor del av anpassningen till ett sämre ekonomiskt läge redan inletts i och med covid-19 och de flesta möten hålls fortfarande digitalt.

Protest organisarad av Youth Action Network, YAN, kräver att skatterna för alkohol och tobak höjs Foto: ADIC.

– Vi har upptäckt många fördelar med att hålla möten digitalt – inte minst når vi fler människor samtidigt och på fler platser än tidigare, och därmed har vi expanderat. Det har lett till en stor minskning i transport- och resekostnader. Om vi vill resa kan vi kombinera resan så vi kan göra flera saker samtidigt.

”Vi har upptäckt många fördelar med att hålla möten digitalt – inte minst når vi fler människor samtidigt och på fler platser än tidigare, och därmed har vi expanderat.”

Pubudu Sumanasekara

Pubudu Sumanasekara konstaterar att det också blivit tydligt för många hur mycket pengar befolkningen spenderar på alkohol och tobak, och att de nu vill se över sin ekonomi och begränsa onödiga kostnader. 

– Vi har utökat vår närvaro på sociala medieplattformar. Enligt centralbanken kommer inflationen nå sin topp nu i september och sedan minska, och turisterna börjar långsamt komma tillbaka. Men det kommer att ta ett tag innan Sri Lanka har återhämtat sig.

– Många högutbildade människor har lämnat landet och på det sättet förlorar vi viktig kompetens. Men människor på Sri Lanka har fortfarande en stark känsla av samhörighet och hjälper varandra i den mån de har möjlighet, säger han. 

Ett program för medvetenhet om drogförebyggande åtgärder i Ranala. Foto: ADIC.

Mer från Accent