IOGT-NTO-rörelsen

Samarbetspartner i Uganda utreds för korruption

IOGT-NTO-rörelsen har anmält en av sina partners i Uganda till den lokala polisen.

Fallet har tagits upp av anti-korruptionsinstanser i Uganda, men på grund av den senaste vågen av Covid-19 har ingen dom ännu fallit.

– Den här organisationen jobbar med att ta hand om barn som farit illa på grund av sina föräldrars alkoholkonsumtion. Vi började jobba med dem 2017 och har haft tre projekt med dem sammanlagt, säger Gunnar Lundström, tillförordnad chef för IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete.

– Vi såg över revisionen första gången vi samarbetade, men det finns ett önskemål från ForumCiv (tidigare Forum Syd reds. anm.) att samarbetsorganisationerna ska få ordna med sina egna revisorer så då såg vi till att de fick anlita en lokal revisor.

Men under ett uppföljande besök var det något som inte riktigt stämde.

– 2020 upptäcktes avvikelser mellan den narrativa och finansiella rapporten, vilket gjorde att vi bestämde oss för att granska projektet extra. När frågor ställdes var svaren konstiga och motstridiga. Exempelvis stämde inte rapporteringen men antalet barn och familjer som fått stöd med uppgifterna för utbetalningar. När vi upptäckte det stoppade vi överföringen av pengar direkt. På grund av pandemin så kunde vi inte åka dit, utan fick anlita en lokal organisation för att titta närmare på det på plats.

I undersökningen som följde fastställdes att 75 procent av dokumenten i organisationens bokföring var verifierbara, men att 25 procent inte höll för granskning. Beloppen var inte verifierbara och verkade lite för höga. På grund av pandemin var det dock svårt att göra en så utförlig granskning som var önskvärt, till exempel att besöka familjer som berörts av projektet.

– Det ledde till att vi i mars gjorde en polisanmälan för att detta skulle utredas. Utredningen pågår fortfarande, så det är inte konstaterat ännu att det rör sig om bedrägeri.

Totalt har organisationen beviljats 700 000 kronor sedan 2017. Men alla pengar hade inte hunnit överföras när bristerna upptäcktes.

– Vi har betalat tillbaka alla pengar som organisationen fått till givarna. Rubb och stubb, inte bara de 25 procenten av utgifterna som var overifierbara. Vi har nolltolerans. Allt ska stämma till punkt och pricka.

Trots goda rutiner går det aldrig att helt gardera sig mot slarv eller oegentligheter enligt Gunnar Lundström.

– Vi har rutiner för att fånga upp sådana här saker, men det finns inga garantier i ett samhälle som Uganda. Saker händer och folk i styrelser byts ut. Man måste alltid vara vaksam för eventuellt oansvarigt användande av pengar.

Gunnar Lundström var själv regionchef för IOGT-NTO-rörelsens arbete i Östafrika 2006–2012.

– Under min tid där avslutade jag samarbetet med tre samarbetsorganisationer. Det fick ForumCiv att höra av sig och fråga om vi tappat kontrollen, men det var ju bara så att vi var beredda att lyfta på stenar och se efter. Då hade problemen ackumulerats för att det varit för mycket slentrian med kontrollen.

Covid har gjort det svårare att fysiskt följa upp hur projekten genomförts. Men Gunnar Lundström har starkt förtroende för IOGT-NTO:s rutiner.

– Vi har så pass bra rutiner att pandemin inte ska påverka det här, vi får se i framtiden om vi missat något. Men det ska ha funkat även om vi inte kunnat vara där fysiskt, säger han.

Mer från Accent