Covid 19

Så scoutar du på hemmaplan

När färre kan delta i gruppaktiviteter lanserar Nykterhetsrörelsens scoutförbund "hemmascouting."

Många scoutkårer fortsätter med sin verksamhet – andra har pausat helt och hållet under coronapandemin. Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, lanserar därför scoutmöten online, så att fler kan scouta hemifrån.

– Vi vet att många barn och unga är mer isolerade nu när de inte kan ta sig till sina vanliga fritidsaktiviteter. Vi ser också ett ökat intresse för friluftsliv, därför vill vi att fler ska testa på scouting med sina vänner eller familjen, säger Towe Bengtsson, kommunikatör på NSF.

Eftersom det kan vara svårt att komma på hur man gör ett eget scoutmöte, kommer NSF att posta förslag på sex olika möten baserade på klassiska scoutteman på sin hemsida.

Det blir möten med hemliga språk och chiffer, karta och kompass, eld, sjukvård, överlevnad samt demokrati och hur man bidrar till en bättre värld

– Det finns inga krav på förkunskaper, så man behöver inte ha varit scout tidigare, och vi förklarar exakt hur man ska göra. Mötena blir nästan som vanligt med olika typer av uppdrag, fast utan ledare. Det blir en chans att utmana sin familj på ett kul sätt, säger Towe Bengtsson.

Brädgårschiffer lösning:

I brädgårdschiffret är varje bokstav utbytt mot ett tecken. Tecknen följer ett rutnät som enkelt kan ritas upp och sedan användas för att avkoda eller skriva text. Rutnätet ser oftast ut som på bilden ovan.

Vilket tecken en bokstav har får man reda på genom att först bestämma de linjer som omger bokstaven i rutnätet. Därefter bestämmer man i vilket av de tre rutnäten som bokstaven befinner sig, för att man skall veta hur många prickar som skall läggas till tecknet. Använd sedan rutan där bokstaven står istället för bokstaven själv. Prickarna ovanför rutnäten används för att markera i vilket rutnät som en bokstav befinner sig. Denna prick skrivs in i tecknet. För att få plats med hela det svenska alfabetet utelämnas ”Q” och ”W”.

Mer från Accent