Portugal

Prisas för rapport som slår hål på myter

Svenska Carnegieinstitutet prisar Pierre Andersson för hans rapport om Portugals avkriminalisering av narkotika.

Pierre Andersson, policyrådgivare i alkohol- och utvecklingsfrågor på IOGT-NTO:s internationella avdelning, tilldelas Svenska Carnegieinstitutets journalistpris 2021 för sin rapport Avkriminalisering av narkotika. Vad kan vi lära av Portugal? Rapporten har han skrivit på uppdrag av Narkotikapolitiskt center, NPC.

Vad tycker du är det viktigaste med rapporten?

– Två saker: För det första att vi gjorde en hyfsat nutida sammanställning av situationen i Portugal. Det finns mycket skrivet därifrån, men nästan ingenting efter 2011–2012. Eftersom statistik alltid släpar efter så bygger det som skrevs då på data från omkring 2008. Våra data är från 2017, vilket gör att man får en bild av vad som hänt ur ett längre perspektiv.

Och det andra?

– Att vi kunnat slå hål på ett antal felaktigheter och myter. I debatten har det ofta felaktigt refererats till att när Portugal avkriminaliserade eget bruk av narkotika så halverades antalet dödsfall. I själva verket dör det lika många nu som före avkriminaliseringen. Men direkt efteråt stämmer det att dödligheten gick ner rejält. Det beror sannolikt på att man satsade så mycket på vården samtidigt som man avkriminaliserade. När sedan den ekonomiska krisen kom så drabbades vården av nedskärningar och dödligheten steg.

Har rapporten påverkat debatten i Sverige?

– Svårt att säga, men jag tycker faktiskt att Portugal används mindre slentrianmässigt i debatten. Att så många dör av narkotika i Sverige måste vi förstås göra något åt, men de förslag som förs fram idag kommer inte att lösa problemet. Man hävdar ofta att kriminaliseringen gör att man drar sig för att söka vård, men de som dör är i allmänhet redan kända av vården.

Vad kan vi lära av Portugal?

– Det som är slående är att de verkar finnas god samordning mellan olika delar av vården och att tillgången på vård är god. Den som bedöms ha ett beroende får snabbt träffa en beroendeläkare, oftast inom en vecka. Läkaren slussar sedan personen vidare till lämplig vårdform, oavsett i vems regi vården sker. Här i Sverige hör jag om många som nekas vård. Det verkar så lätt att ramla mellan stolarna här. 

Något mer som fungerar bättre i Portugal än i Sverige?

– Portugal visar att det är möjligt att ha olika påföljder för eget bruk. Personer med beroende slussas till vård medan andra får böter. Något sådant borde vi kunna införa även i Sverige.

Du har tidigare varit chefredaktör för IOGT-NTO:s medlemstidning Accent och för Ungdomens nykterhetsförbunds tidning Motdrag. Hur känns det att få ett journalistpris?

– Tack bra. Och jag hade stor nytta av min journalistiska bakgrund när jag gjorde jobbet. Rapporten skrev jag inte i tjänsten, utan tog ledigt och gjorde det som frilans. Fyra timmar i veckan av min tjänst ligger på NPC. Den tiden hade inte räckt till ett så omfattande arbete.

Mer från Accent