Junis

Ny portal om barn i missbruksmiljö: Viktigt att vuxna vet

Idag – på Internationella barndagen – lanserar Junis en ny kunskapsportal om barn som lever i missbruksmiljö.

Varför behövs portalen Vuxna som vet?

– Vart femte barn har under uppväxten levt med en förälder med alkoholproblem. För många får det stora negativa konsekvenser. Det är bland annat 2-3 gånger så vanligt att dessa barn och ungdomar går ut grundskolan utan fullständiga betyg, och alltså inte är behöriga till gymnasiet. Att ha grundläggande utbildning är en stark skyddsfaktor för att det ska gå bra för en i livet, säger Anna Carlsson Cheik, Junis. 

– Om man får möjlighet att delta i någon form av stödverksamhet så ökar också chansen att man ska förstå sin situation, må bättre och inte utveckla egna problem med till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. 

Vilka vill ni nå?

– I första hand de som möter barn i sitt arbete eller i sitt ideella uppdrag, men också de som är ansvariga för såna verksamheter, och människor som vill få mer kunskap om hur vuxnas missbruk påverkar barn. 

– Det finns två föreläsningar med titeln Det alla behöver veta, som ger en grund. Sen har vi fördjupningar för personal inom förskolan, skolan och socialtjänsten. Utöver det finns en föreläsning som handlar om att prata med barn om svåra saker, och en om att skriva handlingsplaner.

Vad hoppas ni på för resultat? 

– Att fler barn som lever i en familj med missbruk ska upptäckas och få ta del av de stödverksamheter som erbjuds.

Vad kan jag som privatperson göra om jag misstänker att ett barn far illa?

– Visa barnet att du bryr dig om och finns där för honom eller henne, det kan betyda mer än du tror. Alla har också möjlighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten, de har sedan en skyldighet att utreda. Som privatperson kan du göra en anonym anmälan. Mer information finns på orosanmalan.se

Mer från Accent