IOGT-NTO-rörelsen

Stefan Bergh ny ordförande i Miljonlotteriet

IOGT-NTO:s tidigare generalsekreterare Stefan Bergh är ny ordförande i Miljonlotteriets styrelse.

Du har ju varit ledamot i Miljonlotteriets styrelse tidigare. Vad är det som gör att du ville återkomma och dessutom bli ordförande nu?

– Det var i samband med att jag var generalsekreterare i IOGT-NTO och ett antal år därefter som jag var ledamot i Miljonlotteriets styrelse. Jag har bara goda minnen från de åren.

– Uppdraget att verka i Miljonlotteriets styrelse är viktigt för hela IOGT-NTO-rörelsen. Det ekonomiska överskott som lotteriverksamheten skapar bidrar i hög grad till att alla förbund kan realisera den verksamhet som planeras. Som medlem i IOGT-NTO är det en stor ära för mig att få möjlighet att fungera som ordförande i Miljonlotteriets styrelse. Jag är mycket hedrad över uppdraget.

Miljonlotteriet har ju tappat cirka en tredjedel av intäkterna på några år. Hur ser du på det? Vad har du och styrelsen för tankar om åtgärder?

– Det är riktigt att intäkterna har minskat, men samtidigt har kostnaden för att bedriva lotteriet också minskat. Under 2020 var Miljonlotteriet det allmännyttiga lotteri som hade högst lönsamhet, 32 procent. Under den närmaste strategiperioden räknar vi dock med att omsättningen kommer att öka bland annat genom lansering av nya digitala lotteriprodukter.

– Som bekant avreglerades den svenska spelmarknaden 2019, och i ett slag tillkom knappt hundra spelföretag som lagligt fick bedriva spel om pengar. Konkurrensen är mycket hård. Detta gör att  Miljonlotteriet behöver fortsätta att bygga starka långsiktiga relationer med sina kunder. I detta ligger bland annat att tydliggöra vilken skillnad IOGT-NTO-rörelsen gör med hjälp av lotteriets överskott.

Vad är den viktigaste frågan för Miljonlotteriet på kort sikt, respektive på lång?

– På kort sikt är det att öka kännedomen om Miljonlotteriet, dess erbjudanden och på vilket sätt lottköpet bidrar till en värld där ingen far illa av alkohol och andra droger. På lite längre sikt är en viktig fråga att följa och påverka politiken så att den uppfyller sina löften inför avregleringen, och att det därmed skapas goda förutsättningar för de ideella lotterierna att långsiktigt utvecklas.

Stefan Bergh var IOGT-NTO:s generalsekreterare 2007–2011 och ledamot i Miljonlotteriets styrelse 2011-2016. IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero är mycket nöjd över att han nu rekryterats till ordförandeposten.

–  Stefan Bergh har stor erfarenhet och  hög kännedom om såväl lotteriets verksamhet som om hur IOGT-NTO-rörelsen är uppbyggd och fungerar, säger Johnny Mostacero, och fortsätter: 

– Stefan är en erfaren och tydlig ledare. Tillsammans med övriga styrelsen kommer han att fortsätta utvecklingen av Miljonlotteriets verksamhet och skapa förutsättningar för att IOGT-NTO-rörelsen ska fortsätta göra skillnad.

Johnny Mostacero passar också på att tacka den avgående ordföranden i Miljonlotteriet.

– Jag vill å hela IOGT-NTO-rörelsens vägnar tacka Anna Katarina Bergsten, som under sina sammanlagt åtta år som ordförande har gjort ett stort arbete för lotteriet. 

Fotnot: I IOGT-NTO-rörelsen ingår förutom IOGT-NTO även Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF.

Mer från Accent