IOGT-NTO-rörelsen i världen

”Nu spänner vi bågen” 

En extern granskning visar att IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete gör positiva avtryck i världen.

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete har nyligen utvärderats av Hotz & Hotzs konsulter, och generalsekreterare Johanna Davén är glad över resultatet. I rapporten fastslås att det finns stark evidens för att projektens mål har uppnåtts. Att de har långa projekt med partners runt om i världen har lett till att projekten varit framgångsrika.  Arbetet mot olika påverkansaktörer runt om i världen, bland annat alkoholindustrin, kräver ett ihärdigt och långsiktigt arbete. 

– Man blir ju nästan generad och samtidigt jättestolt över att leda den här organisationen med dess unika kompetens. Våra partners ska också vara jättestolta, säger Johanna Davén, generalsekreterare för IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, Inrif, sedan i vintras, (och som därför inte vill ta åt sig äran). 

Johanna Davén menar att det är viktigt att det är en extern part som gör bedömningen.  

– Vi har precis avslutat en sexårsperiod med projekt, och vi brukar utvärdera efter en sådan period när många projekt löper ut. Det känns klokt att ha någon utifrån som följer upp våra partners arbete regelbundet.

Minskade biståndsanslag har dock tvingat Inrif att skära ned.

– Vi har tyvärr behövt säga upp sex medarbetare vid våra regionkontor på grund av minskade medel från givare – varav den största är Forumciv, säger hon.

Johanna Davén hoppas dock att det inte kommer att påverka arbete i alltför stor utsträckning.

– Vi kommer att fortsätta stärka civilsamhällets organisationer och deras arbete för att minska skadorna från alkohol lokalt, regionalt och nationellt. Vi kommer att stödja något färre partners i något färre länder framöver, men vi minskar inte ambitionen när det gäller att uppnå resultat. 

Enligt Hotz & Hotzs rapport har Inrif på ett flertal punkter bidragit till att öka expertisen i flera av samarbetsländerna.

– Dehar kommit fram till att projekten bidragit till att stärka demokratin på många platser i världen, att vi senarelagt ungas alkoholdebut, och minskat deras konsumtion.

Även jämställdheten har ökat där projekten genomförts. 

– Vi samarbetar med många kvinnoorganisationer och kan se att kvinnomisshandel och sexuella övergrepp har minskat som en följd av aktiviteterna som ingår i våra projekt, säger Johanna Davén.

Inrif har bland annat bedrivit projekt där kvinnor som bränner alkohol hemma för att kunna köpa mat till sina barn har kunnat ställa om till annan verksamhet för att kunna försörja sina familjer.

– Vårt arbete inbegriper också att påverka nationell lagstiftning och det har vi också lyckats med till en stor del. 

”Jag hoppas att människor och makthavare förstår att vi inte ska sänka biståndet. Vi måste tänka solidariskt och dela med oss.”

Johanna Davén

En förbättringspunkt som som lyfts fram i rapporten är att Inrif kan bli mer stöttande. Johanna Davén vill arbeta för att skapa en bra teamkänsla och skapa bra samarbeten mellan personalen i den nya organisationen. 

– Vi genomgår en omorganisation, och det är ett pågående arbete om hur vi ska jobba bättre internt. Jag tror att det har spelat stor roll att vi har haft en pandemi som såklart påverkat hur vi kan samarbeta när vi befinner oss på kontor på tre olika kontinenter. 

I och med att organisation krympt kommer vissa saker kunna göras snabbare, menar Johanna Davén.

– Vi lutar oss inte tillbaka utan spänner bågen, och det kommer att bli intressant vad rapporten om fem år säger. Nu går vi in i en period med nya projekt. Hur världshändelser sedan påverkar vårt arbete har vi inte kontroll över. 

Inrif följer nu regeringsbildningen noga.

– Jag hoppas att människor och makthavare förstår att vi inte ska sänka biståndet. Vi måste tänka solidariskt och dela med oss.

Mer från Accent