Sänkta bidrag

Så drabbas IOGT-NTO-rörelsens projekt

10,3 miljarder kronor tas från biståndet för att istället finansiera flyktingmottagande. ”Vi förlorar år av framsteg”, säger Gunnar Lundström, IOGT-NTO-rörelsen.

Utöver de 1,1 miljarder kronor som tidigare aviserats ska nu ytterligare 9,2 miljarder kronor från det svenska biståndet för att finansiera flyktingmottagandet från Ukraina. Det aviseras i regeringens så kallade vårändringsbudget. Totalt handlar det alltså om 10, 3 miljarder kronor som tas från den svenska biståndsbudgeten.

Kritiken från civilsamhället är skarp. 

– Jag tycker att det är skamligt och bedrövligt. Det är valår, så man vill vara populär och ger bonuspengar till bilägare i stället för att tänka solidariskt med världen säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare på Forumciv, till nyhetssajten Altinget

”Dagens budgetbesked gör nu Sverige till största mottagarland av det egna biståndet”, skriver biståndsplattformen Concord Sverige i ett pressmeddelande.

Gunnar Lundström, chef för IOGT-NTO-rörelsens internationella avdelning, är mycket bekymrad över situationen.

– Vi är väldigt oroade över att regeringen har valt att lägga huvuddelen av neddragningarna av biståndet på civilsamhällesbistånd. Redan i år kommer beslutet att drabba arbetet för mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati och folkhälsa i världen. 

Hur påverkas IOGT-NTO-rörelsens biståndsprojekt i världen?

– I värsta fall kan det innebära att många av våra partnerorganisationer måste lägga ned sin verksamhet. Resultatet av det blir att tusentals människor inte kommer att få det stöd de behöver och har utlovats för att ta sig ur fattigdom. 

Vad innebär det konkret?

– Fler unga kommer hoppa av skolan på grund av missbruk, fler riskerar att hamna i barnäktenskap, det blir mindre information och diskussioner om alkoholens skadeverkningar, och färre skyddande alkoholregleringar införs. 

– Unga kommer att bli mer utsatta för alkoholreklam och starka alkoholnormer, exempelvis att det är okej att skylla på berusning när en man slår sin hustru. Vår roll som vakthund gentemot alkoholindustrin i världen kommer att upphöra.

Alkohol är ett enormt globalt problem som orsakar 3 miljoner människors död årligen, och ett stort lidande för många fler.

– Vi är unika i världen genom att vi arbetar med alkohol som utvecklingshinder. Att regeringen väljer att dra undan mattan för det arbetet tycker vi är bedrövligt. 

– Regeringen och Sida har valt att värna det humanitära biståndet, och även om det är viktigt, ger det kortsiktig lättnad för utsatta människor. Det bistånd vi arbetar för tar tid, men skapar också långsiktig och hållbara förändringar både för individer och samhällen. Om civilsamhället nu blir utan stöd kommer vi förlora år av framsteg. 

Om man ser till neddragningarna i stort kommer miljontals människor att bli utan stöd från svenskt bistånd säger Gunnar Lundström.

– Sverige har bra ekonomi och låg skuldsättning. Vi anser att vi har råd att både ta emot flyktingar och agera i solidaritet med utsatta människor i världen. Sverige ska inte vara det största mottagarlandet för svenskt bistånd – biståndet ska gå dit det behövs bäst!

Biståndsminister Matilda Ernkrans (S) försvarar i Altinget regeringens prioriteringar.

– Vi står upp för biståndsmålet på en procent av BNI. Vi är i ett exceptionellt läge med en omfattande humanitär kris, och det här är enligt Dac-reglerna. Det är pengar inom biståndsramen, men de omprioriteras för att gå till människor på flykt, säger hon.

Mer från Accent