Scouter

Nyktra scouter vänder medlemstapp

Nykterhetsrörelsens scoutförbund bryter trenden. Nu ökar antalet medlemmar för första gången på många år.

Plus 11 medlemmar. Så ser det ut när Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, summerar 2019. Maria Hellzenius, biträdande generalsekreterare med medlems-strategiskt fokus, säger att det kanske inte låter som en betydande ökning i mångas öron. Men för NSF är det stort. 

– Vi har gått minus i många år i rad, men förra året vände vi alltså medlemstrenden – och det är en jättevinst eftersom det är något vi verkligen kämpat med. Vi är superstolta och känner att vi är på väg åt rätt håll, säger hon. 

Accent har tidigare rapporterat att NSF tappat 35 procent av sina medlemmar det senaste decenniet. För tio år sedan hade förbundet drygt 6 400 medlemmar, och under 2018 drygt 4 100.

Enligt Maria Hellzenius började NSF se en tydlig medlemsminskning runt 2014. Då inledde förbundet ett strategiarbete för att stärka de redan existerande scoutkårerna och fokuserade mer inåt. Idag säger hon att de har ändrat taktik. 

– Vi satsar på fler utåtriktade aktiviteter och försöker bland annat synas mer i sociala medier genom kampanjer. Vi riktar oss mer mot potentiella ledare och bjuder även in scouternas egna föräldrar till att bli ledare hos oss, säger Maria Hellzenius.
– På så sätt har vi också kapacitet att ta emot fler scouter. Vi har haft starkt fokus på att växa och det är tack vare gemensamma insatser från både personal och kårerna. 

Förhoppningen är att fortsätta på samma väg: målet är att bli 5 000 medlemmar inom fem år. Om det ska bli verklighet bör varje scoutkår försöka öka antalet medlemmar med 3-4 procent enligt Maria Hellzenius. 

– Det inte så mycket utslaget på varje kår, så jag tror vi kan göra det. Vi har en mer tydlig medlemssatsning nu med fokus på både ledare och scouter. 

Hon berättar att NSF även har inlett projekt i Linneryd, Garpenberg, och startar upp verksamhet i Västervik där kåren inte varit aktiv på flera år. 

– Våra befintliga kårer ska växa, men vi tror också på att starta verksamhet på helt nya platser och erbjuda scouting där vi inte ens finns idag ännu.

Mer från Accent