Covid 19

NBV förbereder nyanlända läkare för svensk sjukvård

Nyanlända läkare står redo att hjälpa till i coronatider. NBV:s studiecirklar hjälper dem anpassa sin utlandsutbildning till svensk sjukvård.

Coronautbrottet har satt sjukvården i ett mycket ansträngt läge, och behovet av vårdpersonal är större än någonsin. Samtidigt finns nyanlända läkare i Sverige, med stor erfarenhet från sjukvården i sina hemländer.

Men i flera fall saknar de svensk läkarlegitimation. Detta eftersom de inte hunnit få godkänt på det svenska kunskapsprovet ännu, och många behöver komplettera sina kunskaper.

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, har anordnat studiecirklar för nyanlända läkare ända sedan 2016, med målet att förbereda dem för läkaryrket i Sverige. Tack vare NBV:s studiecirklar har många klarat det nationella kunskapsprovet.

Aurora González Lundström, verksamhetsutvecklare på NBV i Uppsala, och en av de som ligger bakom cirklarna, berättar att allt startade med språkkaféer för nyanlända för fem år sedan. Där tog en läkare upp idén med henne.

– Det tände jag direkt till på! Så vi bestämde oss för att ta kontakt med folk som kunde hjälpa till med ett sådant initiativ, säger hon.

Förutom NBV fann de eldsjälarna Ingemar Persson, Christina Mörk och Hans Rutberg, svenska läkare som också kunde dra igång projektet.

Intresset var stort och idag har projektet spritts till fler städer i Sverige. I Uppsala drivs tre studiecirklar med ungefär 20 deltagare i varje. Cirklarna finns även i Göteborg, Örebro, Stockholm och Jönköping.

– Många får den kunskap de behöver och känner att de tillhör samhället igen. Många är duktiga, men saknar viktiga delar, som hur man bemöter en patient i Sverige exempelvis, säger Aurora González Lundström.

För att så småningom ta det prov som krävs för att bli legitimerad läkare i Sverige pluggar de gamla tentor från läkarutbildningen, de rollspelar läkare och patient, och får lära sig facktermer på svenska. Just nu bedrivs cirklarna online på grund av coronakrisen.

På grund av virusutbrottet och den överbelastade sjukvården har ett hundratal utrikesutbildade läkare, varav flera deltagit i NBV:s studiecirklar, nu skapat en grupp med frivilliga som ställer upp för att hjälpa sjukvården om det behövs i den extraordinära situationen.

75 av dem har ställt sig bakom ett öppet brev till bland annat Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten där de understryker att de kan bidra med bemanning.

– Det här är personer som är engagerade och vill rädda andra människoliv. De har känt sig bundna av att inte kunna hjälpa till när det verkligen krävs. Men nu står de till förfogande, säger Aurora González Lundström.

Mer från Accent