Covid 19

Miljoner till nyktra hus

"Det blev ingen massavveckling. De flesta har klarat sig igenom pandemin någorlunda". Det säger Simon Svensson, Våra gårdar.

Totalt ansökte nykterhetsrörelsens föreningar om 16 miljoner kronor i statligt bidrag för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Det blev något mindre: 11,4 miljoner.

– Så vi får hyvla. Men de flesta har fått en bra täckning av sitt ansökta belopp. Att döma av tackbreven vi fått från föreningarna, så verkar många nöjda.

– De allra flesta har fått minst 70 procent av summan de sökt, och de flesta hade trots allt inte väntat sig att få så mycket. Och det kommer en ny stödomgång, säger Simon Svensson.

”Det här bidraget betyder jättemycket för föreningarna. Förra året stod många utan intäkter.”

Simon Svensson, Våra gårdar

Totalt var det 150 IOGT-NTO-föreningar som ansökte om bidrag, och nästan alla har fått pengar. Det är runt tio kvar att gå i mål med säger Simon Svensson.

Föreningarna som ansökt om bidrag har halverat sina intäkter under pandemin. Det betyder att de fått in runt 24 miljoner kronor, jämfört med 42 miljoner under ett normalår.

– Det här bidraget betyder jättemycket för föreningarna. Förra året stod många utan intäkter, och det här är riktat just för att de tillhandahåller nyktra samlingslokaler, säger Simon Svensson.

Foto: Ingela Munter Söderström.

Pengarna kan användas för att täcka inkomstbortfall, och för att kunna behålla lokalerna så att man kan komma igång med verksamhet när restriktionerna tillåter. Det kan även handla om att göra investeringar så att man kan driva mer smittsäker verksamhet framöver.

– Många har fått ta av sparkontot för att klara av driften under pandemin, och nu får de en kompensation för det. Jag känner bara till ett fall där föreningen varit tvungna att sälja under pandemin, och den föreningen hade det tufft sedan innan. Med pandemin blev det omöjligt för dem att fortsätta, säger Simon Svensson.

IOGT-NTO-rörelsens biografer kommer även att kunna ta del av ytterligare ett statligt krisstöd, via Filminstitutet. Eftersom oktober till december vanligen är den viktigaste försäljningsperioden, får de en schablonkompensation för perioden, som baseras på 2019 års biljettförsäljning.

Våra gårdar kommer att skicka ut en enkät till föreningarna för att få reda på mer om hur man ser på det gångna året och på framtiden.

– Men det verkar som att de stora undergångsropen uteblivit – det blev ingen massavveckling. De flesta har klarat sig igenom pandemin någorlunda bra och via stödet får de ekonomisk kompensation för att klara sig.

”Det kan vara bra att ansöka om det riktade stödet även i år.”

Simin Svensson, Våra gårdar

Simon Svensson säger att det kommer en ny stödomgång även 2021, eftersom det är långt kvar innan föreningslivet kan ske inomhus igen.

– Därför kan det vara bra att ansöka om det riktade stödet även i år, men än så länge vet vi inte när det kommer vara sökbart. Vi har påtalat för Boverket vikten av att det ska vara sökbart redan nu under våren, så att de inte väntar till hösten – just för att restriktionerna är så hårda nu.

Mer från Accent