IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO:s kursgård Kuggavik säljs

Nedläggningsbeslutet är fattat. För att undvika försäljning hade ideella krafter som vill driva verksamheten vidare krävts.

Det har varit många turer kring IOGT-NTO:s kursgård några mil söder om Göteborg, men under söndagens årsmöte blev det klart att Kuggavik kommer att säljas. Och det gäller hela anläggningen. Solvik blir inte kvar, vilket var förhoppningen efter det extrainsatta årsmötet i januari. 

– Det är jättetråkigt för all personal och alla som slitit ideellt under många, många år här ute och gjort ett enormt jobb, men det räckte dessvärre inte, säger Hanna Rönnmark, biträdande föreståndare som tillsammans med Calle Wennerstrand leder verksamheten.

Anledningen är ekonomin. Som Accent tidigare rapporterat slog pandemin hårt mot kursgården och ägarna har fått låna ut medel till verksamheten. Även efter pandemin tycker Hanna Rönnmark att det svåra ekonomiska läget för alla märks av.

– Om en grupp tidigare bestod av 40 personer så är de 20 nu. Men vi måste ju ändå laga mat och stå för samma service även om intäkterna är hälften.

För att kunna sälja kursgården måste beslut fattas på två på varandra följande årsmöten. Till det extrainsatta mötet i januari i år hade styrelsen förberett fyra olika förslag. Det som mötet valde att gå vidare med var inte försäljning, utan att avveckla helårsverksamheten och sälja huvudbyggnaden och skogsfastigheten.

Vinsten från försäljningen skulle sedan användas till att renovera Solvik, där kursgårdsverksamheten bedrivs, betala föreningens skulder, och åtgärda brandskyddsmyndigheternas krav.

En förutsättning var dock att verksamheten framöver skulle drivas med hjälp av ideella insatser, som till exempel IOGT-NTO:s sommarhem Sillvik gör.

Därför hade medlemmar och andra intresserade bjudits in till ett möte i lördags för att sondera intresset.

– Det fanns inget intresse. Därför togs i stället beslut att sälja alltihop. Om de olika fastigheterna säljs var och en eller som en helhet vet jag inte, säger Hanna Rönnmark, som är mycket ledsen för att det blivit så här. 

– Det finns så mycket känslor, men inte så många som är villiga att lägga tiden som krävs. Det är jättetråkigt. Nu blir det en sista sommar innan vi lägger ner verksamheten.

Mer från Accent