IOGT-NTO-rörelsen

Hon prisas för uppsats om IOGT:s historia

Moa Löfbom i Skellefteå tilldelas Lokalhistoriskt ungdomsstipendium. "Det känns lite tråkigt att nykterhetsrörelsen inte är lika stor längre", säger hon.

Moa Löfbom är en av två elever som tilldelas stipendiet i år. Hon får stipendiet för sin uppsats om IOGT:s historia i Skellefteå.

– Hela min familj och stora delar av min släkt är med i IOGT och jag själv känner mig intresserad av att vara en del av det. Till en början tänkte jag skriva om hur det var i hela Västerbotten men min lärare rådde mig att fokusera mer på Skellefteå, säger hon.

Juryns motivering lyfter fram att Moa själv gått tillbaka till handskrivna originalkällor för att fördjupa kunskapen om IOGT:s historia i bygden.

– Jag har varit på Folkrörelsearkivet här i Skellefteå och fått läsa handskrivna gamla brev och statistik. Det var väldigt svårt att tyda så det tog lång tid att läsa igenom. Sen fick jag även tag på böcker från de första åren efter att IOGT-logen bildades i Skellefteå och tidningsartiklar från tiden.

Blev det inte väldigt torr läsning?

– Jag tyckte ändå att det var intressant eftersom jag inte vetat så mycket om IOGT:s historia och hur det gick till då. Det tog mycket tid, men eftersom jag tycker om att läsa om nykterhetsrörelsen så blev det lite roligare.

Hon överraskades av hur utbredd nykterhetsrörelsen var i slutet av 1800-talet.

– Det känns lite tråkigt att nykterhetsrörelsen inte är lika stor längre. Det var intressant att läsa att det fanns flera loger runtom Skellefteå och i Västerbotten på den tiden.

Uppsatsen har även presenterats i form av en wikipediaartikel. Den fokuserar på åren från mitten av 1800-talet till att logen 125 Adlercreutz bildades 1882, och fram till 1900-talets början, då området hade ett flertal aktiva loger.

– Vår skola har ett samarbete med Wikipedia. Så jag och en till i min klass blev tillfrågade om vi ville skriva wikipediaartiklar utifrån våra uppsatser. Och eftersom vi båda skrev om historiska ämnen så skulle det passa in just i det projektet.

Nu är studenten avklarad för Moa Löfbom och i nuläget har hon inga planer på att fortsätta utforskandet av IOGT:s historia. Men hon kommer att hålla en föreläsning på forskarrum Nordanå och även vara del av en utställning på Skellefteå museum våren 2022. Stipendiet på 3 500 kronor kommer hon spara.

Fotnot: Lokalhistoriskt ungdomsstipendium är instiftat av Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum.

Mer från Accent