IOGT-NTO-rörelsen

Även NSF vill utreda ny organisation

Nu är samtliga fyra förbund inom IOGT-NTO-rörelsen med på att utreda ny organisationsform. Det står klart efter Nykterhetsrörelsens scoutförbunds stämma i helgen.

När Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, höll stämma i Hässleholm i helgen var en av de stora frågorna om förbundet skulle välja att ingå i utredningen av ny organisationsform. En utredning som de övriga tre förbunden i IOGT-NTO-rörelsen röstade igenom vid sina respektive kongresser i somras. 

– Utredningen gick igenom lätt. Det behövdes ingen votering, utan räckte med acklamation. Den stora diskussionen har gällt NSF:s egen del och hur vi ska behålla vår särart som scouter, säger Pontus Jessmor, NSF:s ordförande fram till stämman.

Som Accent skrev i torsdags hade stämman två motioner att ta ställning till där den ena föreslog att NSF skulle bli ett fristående scoutförbund, med samverkansavtal med såväl Scouterna som den ”nya nykterhetsrörelsen”.

Den andra föreslog i stället att NSF skulle gå ihop med Scouterna, men förhandla om samverkansavtal med den ”nya nykterhetsrörelsen”.

– Båda motionerna drog tillbaka de flesta av sina ”att-satser” efter att de kommit med i förbundsstyrelsens förslag. Beslutet blev att det ska tillsättas en grupp som utreder NSF:s identitet som scouter och hur vi ska kunna upprätthålla den. Den gruppen ska ha regelbunden kontakt med både utredningen och Scouterna.

Rädslan att förlora scoutidentiteten är en av de stora stötestenarna.

– Identiteten och rädslan för att vi inte längre ska vara lika starka som scoutorganisation är det som oroar mest. Vi är också rädda att tappa kompetens inom scoutingen. Det gäller att vi får med det vid framtida rekryteringar i en ny organisation.

Själv är Pontus Jessmor glad över beslutet.

– Jag har stor respekt för utredningen och tror att den kommer att lyfta alla perspektiv. När det är dags för nästa beslut utgår jag ifrån att vi har mycket fakta och ett välgrundat förslag att ta ställning till.

Och så en helt annan fråga: Vem efterträdde dig som ordförande?

– Det gjorde Anders Ödman, från Utby scoutkår i Göteborg. Han är inte ny utan har varit ledamot tillsammans med mig sedan tidigare, säger Pontus Jessmor. 

Mer från Accent