Forskning

”Vi måste nå ut med relevant forskning”

Att nå ut med forskning om alkohol och narkotika är en av IOGT-NTO:s uppgifter. En pusselbit är forskarnätverket Vetenskap och allmänhet.

Vetenskap och allmänhet, VA, är en ideell förening vars syfte är att främja dialog mellan forskare och omvärld. Föreningen grundades i januari 2002 och firar alltså 20-årsjubileum i år, och både organisationer och enskilda individer är välkomna som medlemmar. En av medlemsorganisationerna är IOGT-NTO.

Kim Reenaas, generalsekreterare IOGT-NTO: Varför är IOGT-NTO med i Vetenskap och allmänhet?

– För att vi tror att vi tillsammans med andra kan bli ännu bättre på att sprida och använda forskning och forskningsresultat inom alkohol- och narkotikaområdet. 

– IOGT-NTO har i snart tio år gett ut forskningsrapporter i serien Alkohol och samhälle, som är en viktig grund i vårt kunskapshöjande arbete, och i vårt påverkansarbete. För att åstadkomma verklig förändring räcker det inte att samla den senaste forskningen – den måste också nå ut till allmänheten, till politiken och annat beslutsfattande.

”För att åstadkomma verklig förändring räcker det inte att samla den senaste forskningen – den måste också nå ut.”

Kim Reenaas

Hur fungerar medlemskapet?

– De ger bland annat råd och stöd i frågor om forskningskommunikation, och är också ett brett nätverk genom de cirka hundra medlemsorganisationerna. IOGT-NTO har redan hunnit delta vid VA-dagen 2022 och var en av många utställare som visade upp och samtalade om sina bästa exempel på forskningskommunikation.

Under 2023 kommer IOGT-NTO att arbeta vidare med bland annat spridning av forskningsrapporter och det är ett av de områden där vi tror att vi får god användning av vårt medlemskap.

”Att förstå vad människor behöver för att ta till sig forskning och forskningsresultat är en viktig demokratifråga.”

Kim Reenaas

Vad fyller ett nätverk för funktion i samhället?

Ett av VA:s mål är att beslutsfattare tar del av vetenskap, ser värdet av dialog mellan forskning och andra delar av samhället, och agerar därefter. Det uppfattar vi på IOGT-NTO som mer relevant än någonsin i en tid där vi har så otroligt mycket kunskap, men också enorma utmaningar att nå fram med den.

VA är också en expertorganisation för dialog, kommunikation och samverkan kring forskning och arbetar mot både forskarvärlden och allmänhet. Ett exempel är att de årligen genomför VA-barometern, där bland annat allmänhetens förtroende för forskning undersöks. Att förstå vad människor behöver för att ta till sig forskning och forskningsresultat är en viktig demokratifråga.

Mer från Accent