Undersökning

Var fjärde ung vuxen ångrar något de gjort på fyllan utomlands

En majoritet av svenskarna dricker mer alkohol när de är utomlands. Det visar en ny undersökning från IQ. Var fjärde i åldern 18–34 har också gjort något de ångrar.

Att svenskar dricker mer när de är utomlands överraskar nog ingen. Nu har IQ låtit Kantar Sifo göra en undersökning som visar att 66 procent av svenskarna dricker alkohol oftare när de är utomlands. De dricker också större mängder än när de är hemma.

Skillnaderna mellan olika åldersgrupper är inte stora, men främst verkar det vara personer mellan 50 och 64 år som dricker mer när de lämnar landet. I den gruppen rapporterar 70 procent att de dricker oftare och 53 procent att de dricker större mängder under utlandssemestern.

– Nu närmar sig höstlovet och vi har en arbetstagarvänlig jul då många kommer att åka utomlands. Då är det viktigt att komma ihåg att inte låta alkohol förstöra semestern för mig eller min omgivning, säger IQ:s vd Karin Hagman.

”Man vill inte att någon fastnar i en hög alkoholkonsumtion.”

Karin Hagman, vd på IQ

Semestern är en parentes i vardagen, men Karin Hagman anser ändå att det kan vara riskabelt att dricka mer än vanligt.

– Det är ganska naturligt att man dricker mer alkohol när man är ledig, men man vill inte att någon fastnar i en hög konsumtion som sedan blir svår att ta sig ur, säger hon.

För mer än var fjärde svensk är alkohol en viktig del av utlandssemestern. Här är det däremot de som är under 50 år som är i majoritet, 30 procent av både 18–34-åringarna och 35–49-åringarna att det är en mycket viktig eller ganska viktig del av semestern.

Resultatet av undersökningenger intryck av att ökande ålder medför bättre kontroll över alkoholkonsumtionen. Medan 31 procent av 18–34-åringarna åtminstone någon gång känt att de druckit mer alkohol under semestern än de tänkt, så gäller detsamma endast 15 procent av 65–79-åringarna. I de medelåldersgrupperna 35–49 och 50–64 år var det 21 respektive 22 procent som ansåg detsamma.

”Då har ju alkoholen faktiskt förstört semestern.”

Karin Hagman, vd på IQ

Kanske är de yngstas känsla av att ha druckit för mycket kopplad till att de också råkat mest illa ut? Så många som var fjärde, eller 25 procent, uppger att de gjort något de ångrat när de varit alkoholpåverkade under semestern utomlands.

– Det är en alldeles för hög siffra. Då har ju alkoholen faktiskt förstört semestern, säger Karin Hagman.

För gruppen 35–49 har 17 procent samma erfarenhet, liksom 12 procent av 50–64-åringarna. I den äldsta gruppen, 65–79 år, har endast två procent varit med om det.

– Många blir mer riskbenägna när de är utomlands, kör bil utan bälte eller hyr vespor och kör runt med. Alkohol gör att omdömet sviktar och kan förstärka riskbenägenheten. Förmågan att läsa av situationer blir också sämre vilket ytterligare ökar risken att råka illa ut, säger hon.

”Det är viktigt att man inte alkoholtjatar.”

Karin Hagman, vd på IQ

Att många dricker mer än de tänkt kan påverkas av majoritetsmissförståndet, det vill säga att majoriteten tror att alla andra gör något som man själv inte gör. Det bli ett slags inre grupptryck. Karin Hagman vill inte att det förstärks.

– Det är viktigt att man inte ”alkoholtjatar” på någon annan för att få dem att dricka mer, säger hon.

Undersökningen visar att 77 procent upplever att svenskar ser alkohol som en viktig del av sin utlandssemester, medan bara 26 procent själva tycker att alkohol är en viktig del.

Hela 86 procent tycker också att svenskar brukar dricka oftare när de är på utlandssemester, medan det är 66 procent som faktiskt rapporterar att de dricker oftare.

Med åren verkar svenskarna dock bli mer realistiska. Samtliga åldersgrupper överskattar hur många svenskar som dricker mer på utlandssemestern och hur viktig alkohol är för dem. Den yngsta åldersgruppen ligger längst ifrån vad svenskarna rapporterar att de faktiskt gör. Med ökande ålder hamnar uppskattningen allt närmare sanningen.

Karin Hagman ger följande råd inför utlandssemestern:

  • Kom ihåg att alkohol påverkar omdömet.
  • Ät mat och drick vatten, inte bara alkohol.
  • Tänk på att värme och alkohol är en dålig kombination.
  • Tjata inte på andra att de ska dricka.
  • Njut och slappna av, men låt inte alkohol ta för stor plats på semestern.
  • Sätt upp mål innan du åker.

Mer från Accent