Ungdomar

Ungas alkoholdebut avgörs av ärftlighet, tobak och kompisar

En ny studie från Holland visar att holländska ungdomar som röker, har alkoholism i släkten och kompisar som dricker debuterar tidigare än andra med alkohol.

Forskarnas avsikt var att ta reda på vilka faktorer som påverkar när unga väljer att dricka alkohol första gången.

Hela 22 faktorer undersöktes, bland dem fanns genetiska riskfaktorer, beteende- och känslomässiga problem i barndomen, händelser i livet, livsstil, vänrelationer och familjebakgrund.

Därefter undersöktes 1 804 holländska tonåringar mellan 13 och 15 år. Resultatet visar att om man har en ärftlig risk, om man börjat röka och vilka kompisar man har spelar stor roll för om man börjar dricka alkohol, medan beteendeproblem bara hade måttlig och indirekt betydelse och emotionella problem endast marginellt och indirekt spelade roll.

Forskarna påpekar att resultaten gäller för Holland som har en liberal alkohollagstiftning och behöver inte nödvändigtvis stämma för andra länder med strängare lagstiftning.

Mer från Accent