Forskning

Unga bygger upp kroppslig tolerans mot alkohol – men inte mental

Ny forskning visar att unga råttor har en förmåga att bygga upp en kortsiktig kroppslig tolerans mot alkohol, samtidigt som den mentala toleransen inte ökar i samma utsträckning. Den här nya kunskapen är en pusselbit i förståelsen för hur unga människor svarar på alkohol, enligt forskarna.

Forskare vid Baylor University i USA tränade 96 unga råttor att navigera sig fram till en räddningsplattform i en vattenlabyrint. Sedan exponerades hälften av råttorna för alkoholånga under 16 timmar per dag under fyra dagar, vilket är en metod för att efterlikna mänskligt supande.

Efter en 28 timmar lång paus injicerades sedan alkohol i vissa av råttorna som exponerats för alkoholånga och i vissa av råttorna som bara exponerats för vanlig luft. Samtliga råttor testades sedan i vattenlabyrinten.

En jämförelse av råttorna visade att de som hade exponerats för alkoholånga hade byggt upp en metabolisk tolerans – de var bättre på att eliminera alkohol från sitt system än dem som inte hade exponerats för alkoholånga. Det kunde forskarna se genom att jämföra blodets etanolkoncentration.

Men trots att de råttor som utsatts för alkoholånga hade byggt upp en kroppslig tolerans mot alkohol hade de ändå svårare att hitta till räddningsplattformen.

Forskarna anser att studiens resultat är betydelsefullt eftersom det pekar på att försämrad förmåga att orientera sig och navigera inte bara beror på blodets alkoholkoncentration.

– Det har funnits många antaganden om reaktionen på blodets alkoholnivåer. Vi använder blodets alkoholnivå för att bestämma om någon ska arresteras, eftersom vi tror att en hög nivå betyder påverkat beteende. Men här ser vi en modell där vi kan separera de här sakerna. Du kan ha en metabolisk tolerans, men bara för att din alkoholkoncentration i blodet är lägre än den legala gränsen så betyder det inte att ditt beteende inte är påverkat, säger Jim Diaz-Granados, professor i psykologi och neurovetenskap vid Baylor University, i ett pressmeddelande.

Det krävs mer forskning för att helt och hållet förstå hur ungdomar reagerar på alkohol, men den här studien bidrar med en bit till kunskapspusslet. Tidigare forskning vid Baylor University har visat att ungdomars motoriska förmåga försämras mindre än vuxnas vid alkoholintag, eftersom hastigheten hos en speciell neuron påverkas mer hos vuxna. Den här bristen på känslighet kan vara en av orsakerna till att ungdomar ofta inte inser att de har druckit för mycket, enligt forskarna.

– Det är svårt att jämföra metabolisk och kognitiv tolerans hos vuxna och ungdomar eftersom många studier som har tittat på den kognitiva aspekten av kroniskt exponering för etanol inte har mätt blodets alkoholkoncentration. Det skulle vara en intressant jämförelse att göra, och det är en väg som framtida forskning kan ta, säger Candice E. Van Skike, som lett den aktuella studien, i pressmeddelandet.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Brain Research.

Jenny Stadigs

Mer från Accent