forskning

3 signalsystem i hjärnan kan bidra till att minska sug efter alkohol

Riskbruk och beroende av alkohol leder till obalans mellan kemiska ämnen i hjärnan. Ny forskning ger hopp om läkemedel som kan minska alkoholsug.

I jakten på nya läkemedel som kan minska alkoholberoende har Abdul Maruf Asif Aziz, forskare i cellbiologi vid Linköpings universitet, funnit att tre av hjärnans signalsystem kan påverka alkoholintaget. Det skriver Region Östergötland i ett pressmeddelande.

Hög alkoholkonsumtion leder till en obalans i olika kemiska ämnen i hjärnan, vilket påverkar omdöme, positiva känslor och impulskontroll. Så småningom dricker inte individen för att få en positiv upplevelse, utan för att må bättre, eller för att glömma negativa känslor och upplevelser.

I sin doktorsavhandling har Abdul Maruf Asif Aziz funnit att tre av hjärnans signalsystem kan användas till att minska alkoholintaget. Signalsystemen tillhör gruppen neuropeptider. De reglerar bland annat smärta, inlärning, ångest, matintag, fetma, stressreaktion, energibalans och dygnsrytm.

– När funktionen för dessa tre signalämnen ändrades minskade alkoholintaget betydligt. Risken för återfall och konsumtion försvagades och motivationen att vilja ha alkohol minskades. Dessutom visade studien att funktionen hos två av signalsystemen, Nociceptin/orfanin FQ och Melanin-koncentrerande hormon, påverkades av en längre tids alkoholkonsumtion, säger Abdul Maruf Asif Aziz i pressmeddelandet.

Han hoppas att resultaten ska leda till att nya läkemedel kan tas fram.

– Trots en hög sjukdomsfrekvens som kan kopplas till alkohol finns i dag bara ett begränsat antal läkemedel att få hjälp av. Målet med forskningen är att ta fram fler läkemedel för att bättre behandla patientgruppen, säger Abdul Maruf Asif Aziz.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer