Alkoholdebut

Tidig alkoholdebut ökar risken för beroende

Under puberteten är hjärnan känsligare för effekterna av alkohol. Det gör att risken för beroende ökar. Föräldrar bör därför försöka förhindra att deras barn dricker så länge som möjligt, enligt experter.

De som börjar dricka redan under puberteten blir oftare beroende av alkohol än de som börjar senare. Det rapporterar Mail Online.

Många föräldrar tror fortfarande att det är bra att låta barnen smaka hemma tidigt för att de ska lära sig dricka ansvarsfullt. En tysk studie visar att de som börjar dricka tidigt i livet tenderar att dricka mer än andra senare.

Forskarteamet från Heidelbergs universitet i Tyskland har studerat dryckesvanorna hos 283 unga vuxna.

Enligt dr Miriam Schneider har tidigare studier bara fokuserat på debutålder, inte på var i utvecklingen de enskilda individerna befunnit sig, vilket hon menar är en starkare och bättre indikator för alkoholproblem senare i livet. Miriam Schneider och hennes kollegor tog reda på i vilket stadium av puberteten ungdomarna befann sig i när de drack första gången och registrerade därefter hur mycket de drack vid, 19, 22 och 23 års ålder. Ressultaten jämfördes sedan med en liknande studie på råttor.

− För både råttor och människor gällde att de som drack första gången under puberteten denderade att dricka större mängder och oftare än de som drack första gången efter puberteten, säger Miriam Schneider.

Hon hävdar att den tidiga alkoholkonsumtionen kan ge förändringar i hjärnan som gör individen mer benägen att dricka.

Eric Appleby, vd för den brittiska organisationen Alcohol Concern, håller med.

− Ju tidigare man börjar dricka dessto större risk för alkoholproblem senare i livet. En helt alkoholfri barndom är det säkraste alternativet.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer