Alkoholforskning

Systembolaget instiftar pris för alkoholforskning

Systembolaget fyller 60 år i år. I samband med det instiftas ett nytt forskningspris, Kunskapspriset, för framstående alkoholforskning.

Under Systembolagets jubileumskonferens, Agenda 2015, meddelade bolagets ordförande Kenneth Bengtsson att Systembolaget beslutat inrätta ett nytt pris, Kunskapspriset. Förhoppningen är att priset ska lyfta fram alkoholforskningen. Systembolaget lovar att medverka till att göra pristagarens forskning tillgänglig för en bred allmänhet.

Pristagaren ska utses av en priskommitté, som ännu inte är tillsatt. Årets pristagare ska tillkännages innan året är slut. Kunskapspriset är på 100 000 kronor.

Sedan tidigare stöttar Systembolaget alkoholforskningen genom att årligen dela ut fem miljoner kronor som fördelas av det oberoende Alkoholforskningsrådet. Systembolaget delfinansierar också en professur vid Lunds universitet.

Mer från Accent