Forskning

Studie: Sociala faktorer nyckeln till framgång med AA

Forskare har undersökt vad det egentligen beror på att deltagande i Anonyma Alkoholister, AA, hjälper många att hålla sig nyktra. Slutsatsen är att sociala faktorer är allra viktigast.

Att tillbringa mer tid med personer som stödjer kampen att bli nykter och en ökad tro på den egna förmågan att klara av att hålla sig abstinent i sociala situationer är de två viktigaste faktorerna bakom framgång med AA-programmet, enligt forskarna.

– Den här studien är den första som utreder exakt hur AA hjälper individer att tillfriskna genom att undersöka den oberoende effekten av många olika mekanismer samtidigt, säger studieledaren John F. Kelly, chef på Massachusetts General Hospital Center for Addiction Medicine, i en kommentar.

Tidigare studier har gått ut på att undersöka de kort- och långsiktiga fördelarna med deltagande i AA. Forskare har även tidigare identifierat en lång rad faktorer som bidrar till deltagares tillfrisknande, men utan att undersöka vilka faktorer som har störst betydelse.

Den nya studien har genomförts genom att analysera data från mer än 1 700 studiedeltagare som deltog i den federalt finansierade studien Project Match, vars syfte var att jämföra tre olika metoder för att behandla alkoholism.

Studien kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Addiction och har redan släppts på nätet.

Jenny Stadigs

Mer från Accent