Forskning

Studie: Risk för alkoholism kopplat till risk för fetma

Beroendeforskare har funnit att en risk för alkoholism även kan innebära att individen riskerar fetma. Det här sambandet har även blivit starkare med tiden, vilket kan bero på ändrade matvanor.

Sannolikheten att män och kvinnor med en familjehistoria av alkoholism var feta år 2002 var större än vad sannolikheten var för samma riskgrupp år 1992, enligt en ny studie av beroendeforskare vid Washington University School of Medicine i USA.

Inom beroendeforskning tittar forskarna ofta på om ärftlighet för ett visst tillstånd även bidrar till andra tillstånd, skriver Science Daily. Exempelvis är ärftlighet för alkoholism och narkotikamissbruk sammankopplat.

– Den här nya studien demonstrerar en ärftlig koppling mellan alkoholism och fetma, men den säger också – det här är väldigt viktigt – att vissa av riskerna måste vara en funktion av miljön. Miljön är vad som har ändrat sig mellan 1990-talet och 2000-talet. Det har inte folks gener gjort, säger forskaren Richard A. Grucza till Science Daily.

Enligt forskarna kan orsakerna bakom det ökande sambandet bero på ändringar i den mat vi äter och den ökande tillgången till mat som interagerar med samma områden i hjärnan som beroendeframkallande droger.

Jenny Stadigs

Mer från Accent