Forskning

Studie: Alkohol försämrar kvaliteten på sömnen

Alkohol försämrar sömnkvaliteten och sömnens återuppbyggande effekter, enligt en ny japansk studie. För dem som intar alkohol regelbundet kan det här leda till mycket negativa hälsokonsekvenser. 

Studien genomfördes på tio friska, manliga universitetsstuderande, som med tre veckors mellanrum fick tre olika alkoholhaltiga drycker innan de gick och la sig i laboratoriet.

Data om testpersonernas sömn samlades in, och det visade sig att ju mer alkohol det var i drycken, desto sämre blev sömnkvaliteten. Orsaken är att alkoholen minskar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet, enligt den vetenskapliga tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Enligt forskarna bakom studien är det viktigt att läkare som behandlar fysiska och psykiska problem som är kopplade till alkohol tänker på den störande effekt alkohol har på sömnen. Om aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet störs ofta kan det nämligen leda till mycket negativa hälsoeffekter och till uppkomsten av olika sjukdomar.

Jenny Stadigs

Mer från Accent